Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

Samen met dertien andere natuur- en milieuorganisaties roept IUCN NL het kabinet op om de stikstofcrisis te benutten als een kans om de Nederlandse natuur te herstellen. Want daar hebben alle Nederlanders baat bij.

Headerfoto: Windmill in Holland Photo by E Mens on Unsplash

Het kán: Nederland als drukbevolkte delta waar mensen en natuur floreren. Maar de overheid heeft jarenlang een beleid gevoerd van economische groei ten koste van natuur. Het resultaat is een stikstofcrisis, waarbij partijen beschuldigend naar elkaar wijzen. We zouden dit moment juist moeten aangrijpen als een kans om natuur te herstellen én een duurzame economie te bouwen.

Nederlandse natuur verwaarloosd

Natuur is van ons allemaal, maar vooral ook voor ons allemaal. Zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving om in te wonen, werken en recreëren. Maar onze natuur is verwaarloosd. Nederland heeft de minste natuur van Europa en vele diersoorten hollen in aantallen achteruit, waaronder insecten en vogels.

Grote omslag

Een teveel aan stikstof is niet alleen slecht voor natuur, maar ook voor onze gezondheid. De deken van stikstof over ons land draagt bij aan de grootschalige luchtverontreiniging. Tijd voor een grote omslag die natuur, boeren en burgers ten goede komt.

De natuurorganisaties staan voor een land waar het goed gaat met onze natuur, waar de lucht gezond is, de bodem vruchtbaar en het water schoon. Waar we kunnen fietsen en wandelen in een landschap vol bloemen, vogels, vlinders en andere dieren. Waar boeren voedsel produceren en samenwerken met natuur.

Gedurfde keuzes & investeringen

De organisaties vragen het kabinet lef te tonen door stevige keuzes te maken en voldoende geld te reserveren voor deze grote opgave. Dat betekent investeren in boeren zodat zij de omslag kunnen maken naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw en daarbij met minder dieren een goede boterham verdienen. Dat betekent investeren in grootschalig natuurherstel zodat natuurgebieden weer tegen een stootje kunnen. En ook de andere sectoren zoals vervoer, industrie, luchtvaart en bouw moeten zo snel  mogelijk een ambitieuze bijdrage leveren. Zoals het verlagen van de maximum snelheid en duurzaam bouwen. De organisaties roepen op om daar gezamenlijk werk van te maken.   

De oproep werd ondertekend door de volgende natuur – en milieuorganisaties:

Het Wereld Natuur Fonds, Landschappen NL, De Natuur-en Milieufederaties, De Vogelbescherming, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Ravon, Floron, SoortenNL, Greenpeace, Natuur & Milieu, De Vlinderstichting, IUCN NL en IVN

Meer weten?

Portretfoto Carl Königel
Carl Königel
niet langer werkzaam bij IUCN NL