Black-handed spider monkey

Paso Pacifico beschermt samen met de gemeenschap natuur in Nicaragua

Foto: © M. Dolkas, Paso Pacifico

Koen de Geus maakt met zijn toerfiets een 20.000 kilometer tellende tocht door Midden- en Zuid-Amerika om geld in te zamelen voor natuurbehoud. Onderweg bezoekt hij lokale natuurorganisaties die met steun van het IUCN NL landaankoopfonds een natuurgebied hebben aangekocht of uitgebreid. De vierde organisatie die hij bezoekt is Paso Pacifico, die zich in Nicaragua inzet voor de zwarthandslingeraap, de geelnek-amazonepapagaai en verschillende soorten bedreigde zeeschildpadden.

Het tropisch droogbos in Nicaragua staat onder immense druk van ontbossing. Slechts 2% van het oorspronkelijke bos is nog intact, en er zijn flinke gaten gevallen tussen de overgebleven stukken bos. Daardoor is het leefgebied van de zwarthandslingeraap (Ateles geoffroyi) behoorlijk ingeperkt, en leefde de populatie verspreid over verschillende stukken bos.

Dat is een probleem: doordat de verschillende groepen geïsoleerd van elkaar leefden, konden ze zich niet meer onderling voortplanten. Dat leidt tot inteelt en zorgt voor zwakker nageslacht, waardoor de overlevingskansen van de soort kleiner worden.

Leefgebied voor de zwarthandslingeraap

Paso Pacifico spande zich daarom in voor het weer verbinden van geïsoleerd geraakte bosfragmenten. Met steun van het IUCN NL landaankoopfonds stelde de organisatie in 2017 het 65-hectare tellende Mono Bayo reservaat veilig. Dat reservaat is centraal gelegen in de Paso del Istmo, een bosgebied dat Paso Pacifico in ere wil herstellen. 

Mikpunt van jagers

De zwarthandslingeraap was, net als de bedreigde geelnek-amazonepapagaai (Amazona auropalliata), het mikpunt van jagers, die de dieren vingen om te verkopen als huisdier. Maar sinds Paso Pacifico lokale parkwachten uit de omliggende dorpen inzet om in het bos patrouilleren, maken jagers geen schijn van kans meer.

Bescherming in samenwerking met lokale gemeenschap

De organisatie werkt actief samen met de lokale gemeenschap, zodat voormalig jagers als parkwacht aan de slag kunnen en boeren bijdragen aan duurzaam bosbeheer. Boeren krijgen bijvoorbeeld financiële ondersteuning om de nesten van de geelnekamazone te beschermen. Voor ieder kuiken dat uitvliegt, verdienen ze twee keer zoveel als op de zwarte markt.

Geelnek-amazonepapagaai
Foto: © Paso Pacifico

Populatie verzesvoudigd

Door het opnieuw verbinden van geïsoleerd geraakte bosfragmenten, het aanplanten van nieuwe bomen en het beschermen van leefgebied is de populatie zwarthandslingerapen verzesvoudigd.

Veilige plek voor bedreigde soorten

Dankzij een nieuwe bijdrage van het landaankoopfonds in 2020, kon Paso Pacifico het Mono Bayo reservaat uitbreiden van 65 naar 107 hectare. Mono Bayo vormt nu niet alleen een veilige plek voor veel bedreigde soorten, maar is ook het centrum van alle activiteiten van Paso Pacifico in de regio.

Zo werkt Paso Pasifico bijvoorbeeld met vrouwen en ‘Junior Rangers’ aan de bescherming van legstranden die van cruciaal belang zijn voor verschillende soorten bedreigde zeeschildpadden.

Fietsende vogelaar

Sinds november 2021 fietst Koen de Geus door Midden- en Zuid-Amerika om geld in te zamelen voor natuurbehoud via het IUCN NL Landaankoopfonds. Volg zijn avontuur via:

Meer lezen?