Ontmoet de natuurbeschermer: Diana Nabiruma

Diana Nabiruma is een Oegandese communicatie-expert en milieuactiviste die campagnes leidt om milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen in Oeganda tegen te gaan. Diana werkt als Senior Programme and Communications Officer bij Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO), een non-profit die al vele jaren een belangrijke partner is van IUCN NL.

Diana behaalde een bachelor- en een masterdiploma in journalistiek en communicatie aan Makerere University. Na haar afstuderen werkte ze als journalist voor The Observer, waar ze zich vooral inzette voor de verbetering van de levensomstandigheden van Oegandezen en het behoud van de natuur.  In 2015 vertrok Diana bij The Observer  en ging ze bij AFIEGO werken. Sindsdien werkt ze samen met IUCN NL.

Diana is een gepassioneerd voorvechtster van vrouwenrechten. Ze voert ook campagne voor een bevorderlijk maatschappelijke middenveld voor milieu- en mensenrechtenverdedigers in Oeganda en in heel Afrika.

  • Partner NGO: AFIEGO
  • Land: Oeganda
  • Succes: Invloed uitgeoefend op het beleid en de wetgeving om milieu en mens te beschermen tegen olie- en gasprojecten in Oeganda.
  • Werkt sinds 2010 samen met IUCN NL.

Onze levensbron

Diana is gepassionneerd door de bescherming van de natuur en de vele voordelen en essentiële diensten die zij de mens biedt. ‘De natuur is onze levensbron. Veel mensen lijken dit echter te zijn vergeten. Ik verlang naar een dag waarop we, net als onze voorouders, zouden begrijpen hoe cruciaal de natuur is voor het voortbestaan van de mensheid en we alles zouden doen om haar te behouden,’ legt Diana uit.

‘Ik verlang naar een dag waarop we, net als onze voorouders, begrijpen hoe cruciaal de natuur is voor het voortbestaan van de mensheid, en we alles doen om haar te behouden.’

– Diana Nabiruma

Olie- en gasprojecten

‘Sinds ik bij AFIEGO werk, hebben we veel successen geboekt met de steun van IUCN NL,’ zegt Diana. ‘We hebben beleid en wetten beïnvloed om het milieu te beschermen tegen de voortdurende olie- en gasactiviteiten in Oeganda. Een voorbeeld van zo’n wet is de 2019 National Environment Act,’ aldus Diana.

Participatie

Met de steun van IUCN NL heeft AFIEGO ook de capaciteit van district- en culturele leiders, maatschappelijke organisaties, vrouwen en jongeren versterkt. Hierdoor zijn ze beter in staat om deel te nemen aan beoordelingsprocessen om het milieu te beschermen tegen de risico’s en bedreigingen die gepaard gaan met olieontwikkelingen in Oeganda. ‘Dankzij onze inspanningen hebben districtshoofden, vrouwen en jongeren input gegeven in effectrapportages voor olieprojecten in Oeganda. Dat blijft echter een uitdaging: de opmerkingen van de belanghebbenden worden grotendeels over het hoofd gezien. We hebben rechtszaken aangespannen in Oeganda, die nog steeds lopen, om dit probleem op te lossen,’ zegt Diana.

AFIEGO heeft ook bewoners van gemeenschappen, waaronder vrouwen, ondersteund om deel te nemen aan openbare hoorzittingen over olieprojecten om het milieu en de rechten van de gemeenschap te beschermen. ‘Normaal gesproken zouden deze mensen dit soort hoorzittingen niet bijwonen. Maar AFIEGO’s steun maakte het mogelijk dat hun stem werd gehoord,’ zegt Diana.

Rechtszaak

In 2019 bundelde AFIEGO haar krachten met bondgenoten op zowel lokaal als internationaal niveau om een rechtszaak aan te spannen tegen oliegigant Total. Total is de hoofdontwikkelaar voor zowel de East African Crude Oil Pipeline (EACOP) als de Tilenga olieprojecten, die ecologisch kwetsbare gebieden bedreigen. Het Murchison Falls National Park in Oeganda is zo’n gebied. Met het aangrenzende Albertmeer, het Budongo-bosreservaat en het Bugungu-wildreservaat herbergt het park unieke wilde dieren. Bovendien zijn de bestaansmiddelen van veel lokale gemeenschappen afhankelijk van het bredere Murchison-landschap.

‘Oegandezen zijn voor hun levensonderhoud grotendeels afhankelijk van de natuur. Het is daarom van groot belang dat de vele milieurijkdommen die door de olieprojecten in Oeganda dreigen te worden aangetast, worden beschermd. De rechtszaak tegen Total in Frankrijk is belangrijk om de integriteit van Oeganda’s beschermde gebieden te waarborgen,’zegt Diana.

Lokaal leiderschap

‘De steun van IUCN NL aan het lokale leiderschap van AFIEGO heeft ons echt geholpen om deze successen te behalen. IUCN NL biedt met haar steun mogelijkheden voor institutionele groei, zodat partners beter in staat zijn hun werk te doen om het milieu en de mensenrechten te beschermen. Ze hebben ook een cruciale rol gespeeld in het bevorderen van een gunstig maatschappelijk middenveld in Oeganda,’ zegt Diana. 

Werken aan natuurbehoud

In 2018 nam IUCN NL Diana op in ‘The Faces of Conservation’, een viering en erkenning van haar belangrijke rol in het bevorderen van natuurbehoud in Oeganda. Haar motivatie om natuur en mensen te beschermen, klinkt vier jaar later nog steeds door: ‘Natuur speelt zo’n belangrijke, onvervangbare rol in onze economie, samenleving en in ons klimaat. Ik wil een wereld realiseren waarin gemeenschappen, regeringen, bedrijven en andere belanghebbenden dit waarderen en zich inzetten voor natuurbehoud.’

Meer weten over het werk van Diana en AFIEGO?