Hoe het verbinden van acties op lokaal, nationaal en internationaal niveau de positie van natuurbeschermers kan versterken

Het verbinden van acties op lokaal, nationaal en internationaal niveau kan sterk bijdragen aan een verbeterde positie voor natuurbeschermers. Dat is de belangrijkste les uit de Bescherm de natuurbeschermer-conferentie die laatst werd georganiseerd. Om uit te leggen hoe beschermers op deze verschillende gebieden ondersteuning kunnen vinden, ontwikkelden we een infographic.

Headerfoto door: IUCN NL

Ieder jaar worden wereldwijd honderden mensen vermoord omdat zij opkomen voor de natuur. Een veelvoud hiervan krijgt te maken met bedreigingen, intimidaties en fysiek geweld omdat zij hun lokale ecosystemen en hun welzijn beschermen. Ondertussen groeit het bewustzijn dat we deze natuurbeschermers meer veiligheid moeten bieden. 

Noodzaak tot bescherming

Deze noodzaak tot bescherming van hen die de planeet beschermen is de reden dat IUCN NL, Milieudefensie, Friends of the Earth International en Global Witness het samenwerkingsverband Bescherm de natuurbeschermer in 2016 oprichtten. De afgelopen drie jaar heeft deze internationale coalitie samengewerkt met risicogroepen in Colombia, Peru, de Democratische Republiek Congo, Indonesië en de Filippijnen. Die inzet mondde uit in een conferentie in Amsterdam van 21 tot 23 mei 2019, die georganiseerd werd in samenwerking met twee van IUCN NL’s andere partnerschappen: Shared Resources Joint Solutions en Green Livelihoods Alliance. Bij dit inspirerende evenement werden ervaringen en handvatten uitgewisseld tussen natuurbeschermers van over de hele wereld.

Verbinden van lokale, nationale en internationale belangenbehartiging

Het belangrijkste leerpunt uit de conferentie is dat wisselwerking tussen lokale, nationale en internationale niveaus de positie van natuurbeschermers enorm kan versterken. Liliana Jauregui, Senior Expert Environmental Justice bij IUCN NL: “Mensen zijn sterker als er vele anderen achter hen staan.”

Weerstand van lokale gemeenschappen die worden bedreigd door projecten die gevaarlijk en verwoestend zijn voor het milieu – zoals grootschalige mijnbouw, houtkap, landbouw en het bouwen van dammen—resulteert vaak in terreur door betrokken bedrijven en overheden. Wanneer dit gebeurt, is de eerste stap voor de gemeenschap om zichzelf te verdedigen: door sterke lokale netwerken in te zetten, informatie over hun rechten te verzamelen en een actieplan te formuleren voor het behalen van hun doelen.

Het hardop uitspreken van deze gemeenschappelijke vereisten naar de nationale overheid is de volgende stap. Als dit niet leidt tot betere bescherming van de lokale bevolking en hun omgeving, kan het nodig zijn om de gemeenschap te mobiliseren door petities te organiseren en de straat op te gaan.

En als betrokkenheid op nationaal niveau nog steeds niet voldoende bescherming voor natuurbeschermers oplevert, zijn er meerdere internationale organisaties, instanties en hulpmiddelen die nationale overheden onder druk te zetten om lokale gemeenschappen te verdedigen. 

Ten slotte, zodra er steun is van internationale mensenrechtenwetgeving, moeten overheden ter verantwoording worden geroepen voor hun verplichting om lokale gemeenschappen te beschermen. Deze aanpak op meerdere niveaus zorgt ervoor dat natuurbeschermers zo goed mogelijk worden ondersteund. 

Oorzaken aanpakken

Deelnemers van de conferentie deelden hun ervaringen en leerden hoe ze op de verschillende niveaus moeten handelen. Ze waren het erover eens dat de meest effectieve campagnes de verschillende vormen van invloed gebruiken: een hele reeks aan activiteiten en manieren om druk op te leggen.

De natuurbeschermers waren het er unaniem over eens dat de straffeloosheid en medeplichtigheid van bedrijven, overheden, investeerders, internationale steun en handel moet stoppen. Zoals één van de deelnemers zei: “We kunnen niet nog meer natuurbeschermers verliezen. We moeten het onzichtbare zichtbaar maken en de moordenaars en misdadigers blootstellen.” 

Meer weten?

Liliana Jauregui
Liliana Jauregui
Senior Expert Environmental Justice