Johan van de Gronden herbenoemd als voorzitter Raad van Toezicht IUCN NL

Johan van de Gronden is door de Nederlandse lidorganisaties van IUCN herbenoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van IUCN NL voor een periode van vier jaar. Ook Luc Bas, Director van het European Regional Office van IUCN en tot januari 2020 vaste waarnemer in het toenmalige bestuur van IUCN NL, werd benoemd als lid van de RvT.

Headerfoto: Johan van de Gronden

Herbenoeming Johan van de Gronden

Van de Gronden trad in 2016 toe tot het bestuur en nam in 2017 de rol van voorzitter op zich. Sinds 1 januari 2020 hanteert IUCN NL het two-tier bestuursmodel en zijn de zittende bestuursleden overgegaan naar een Raad van Toezicht. Sinds 2018 is Van de Gronden werkzaam bij KWF Kankerbestrijding als directievoorzitter. Daarvoor was hij CEO van PUM senior experts en hij was 10 jaar algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds.

Coenraad Krijger, directeur van IUCN NL, ziet uit naar de verdere samenwerking: ‘We zijn blij dat Johan zijn werkzaamheden als voorzitter van de Raad van Toezicht wil voortzetten en ons in die hoedanigheid zal blijven ondersteunen in onze bijdrage aan het veilig stellen van natuur en biodiversiteit in Nederland en internationaal.’

Benoeming Luc Bas

De Director van het European Regional Office van IUCN was tot januari 2020 vaste waarnemer in het Bestuur van IUCN NL. De rol als waarnemer was passend, omdat IUCN geen formele verantwoordelijkheid kan nemen voor het Bestuur van Nationale Comités als IUCN NL in Nederland. Met de overgang naar een nieuw bestuursmodel ontstaat ruimte om deze gangbare praktijk te formaliseren.

Luc Bas vervulde al een aantal jaren de rol van waarnemer met zeer gewaardeerde inbreng. Coenraad Krijger: ‘Luc brengt zowel vanuit de formele IUCN-lijn als vanuit zijn persoonlijke visie en expertise een schat aan kennis en ervaring mee. Het feit dat hij de Nederlandse en Europese context van ons werk goed kent helpt daarbij zeer. We zijn dan ook blij dat hij zijn betrokkenheid bij IUCN NL wil vervolgen, nu in als formeel lid van de Raad van Toezicht.’

Een overzicht van alle leden van de Raad van Toezicht van IUCN NL vindt u hier.