Afsluiting IUCN Congress in Marseille: ‘Pak de corona- en klimaatcrisis aan met de natuur als basis’

Vorige week vrijdag sloot het IUCN World Conservation Congress in Marseille af met een gezamenlijk statement. Op het congres zette de wereldwijde natuurbeschermingsgemeenschap de agenda voor het komende decennium en daarna, met een duidelijke boodschap voor de klimaat- en biodiversiteitstoppen die later dit jaar zullen plaatsvinden: neem de natuur als basis voor het aanpakken van de pandemie, de klimaat-en de biodiversiteitscrisis.

Headerfoto: Participants celebrating the approval of motion A, regarding the inclusion of subnational governments in IUCN’s membership. Photo by IISD/ENB

Tijdens de Members’ Assembly, het democratische orgaan van IUCN, is een heel aantal resoluties aangenomen. Zo roepen IUCN-leden op om 80% van het Amazoneregenwoud te beschermen in 2025 en om wereldwijd te stoppen met diepzeemijnbouw. Een motie die IUCN-leden opriep om steun voor het erkennen van ecocide als een misdaad internationale maakte veel discussie los, maar werd uiteindelijk niet aangenomen omdat de motie niet voldeed aan de criteria voor een urgente motie. Desondanks gaat de IUCN-lidorgansiatie Stop Ecocide door met haar doel om ecocide strafbaar te maken.

Geen gasboring onder de Waddenzee

Wel namen de leden een resolutie aan die de Nederlandse overheid oproept om geen nieuwe gaswinning te starten onder de Waddenzee. ‘De Waddenvereniging heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vlak voor het congres een urgente motie in te dienen waarin de Nederlandse overheid wordt opgeroepen af te zien van de aangekondigde gasboringen onder dit UNESCO Werelderfgoed,’ vertelt Carl Königel, public affairs manager bij IUCN NL

De resolutie werd door het Congress met overweldigende meerderheid aangenomen. ‘Veel Afrikaanse landen langs de vogelmigratieroute en zelfs enkele overheidsinstellingen in EU-lidstaten stemden voor de motie. De resolutie is niet juridisch bindend maar wel een sterk signaal van de wereldwijde natuurbeschermingsgemeenschap dat gasboringen in de Waddenzee ongewenst zijn,’ aldus Königel.

Nieuw leiderschap

Daarnaast verkozen de leden van IUCN Razan Al Mubarak als nieuwe president van de unie en een heel aantal nieuwe leden van het IUCN-council, waaronder Hilde Eggermont (België) voor West-Europa en Vivek Menon voor Zuid- en Oost-Azië. Met beiden onderhoudt IUCN NL al jaren een goed contact.

Ook lanceerde IUCN een update van de Rode Lijst en de ‘Groene status van soorten’, die inzicht geeft in het herstel van soorten en de effecten van natuurbescherming.

Geweld tegen natuurbeschermers

Op het congres was veel aandacht voor het toenemende geweld tegen natuurbeschermers van over de hele wereld. ‘Tijdens de Members’ Assembly was er een moment van stilte om vermoorde natuurbeschermers te herdenken. Begin deze week bleek maar weer hoe urgent de situatie is, want een nieuw rapport van Global Witness meldde dat er 227 natuurbeschermers zijn vermoord in 2020,’ vertelt Königel.

IUCN NL Pavilion

Ook IUCN NL was zichtbaar aanwezig op het IUCN Congress. In het IUCN NL Pavilion organiseerden we een zesdaags programma met inhoudelijke en sociale sessies over het werk dat wij en onze partners doen om wereldwijd de natuur en de mensen die ervan afhankelijk zijn te beschermen.

‘In de sessies kwam ons eigen werk naar voren, maar bovenal wilden we onze partners en de Nederlandse IUCN-leden de ruimte bieden om te vertellen over hun aanpak en bijdrage aan wereldwijde natuurbescherming,’ vertelt Königel. Bovendien was er een livestream van de meeste sessies, die je terug kan kijken via ons Youtubekanaal.  

Sessie over vrouwelijke natuurbeschermers in het IUCN NL Pavilion

Marseille Manifesto

Het IUCN Congress sloot af met de publicatie van het Marseille Manifesto, een gezamenlijk statement waarin leden zich committeren aan een reeks voornemens en actiepunten, waaronder:

  • De oproep voor een op de natuur gebaseerd herstel na de pandemie.
  • De oproep voor een transformerend, effectief en ambitieus mondiaal Biodiversiteitsakkoord in Kunming: we moeten het verlies van biodiversiteit tegen 2030 een halt toeroepen en tegen 2050 herstel van biodiversiteit en ecosystemen te bereiken.
  • Landen moeten een onderling verbonden netwerk van beschermde gebieden en andere effectieve op het gebied gebaseerde instandhoudingsmaatregelen (OECM) vaststellen om zo tegen 2030 minstens 30% van de planeet te beschermen. Deze bescherming moet nadrukkelijk tot stand komen met inspraak en toestemming (FPIC) van oorspronkelijke bewoners van de gebieden.
  • Het Congress roept regeringen dringend op om op de natuur gebaseerde oplossingen te implementeren en tegelijkertijd de uitstoot van fossiele brandstoffen aanzienlijk te verminderen. Nature-based solutions kunnen tegen 2030 ongeveer 30% van de vereiste CO2-reductie bieden en tegelijkertijd kwetsbare gemeenschappen en landen helpen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Ook individuele landen deden toezeggingen, zo belooft Frankrijk tegen 2022 30% van de nationale gebieden te beschermen en tegen 2027 5% van het mediterrane maritieme gebied onder sterke bescherming te stellen.

Op het Congress in Marseille waren bijna 6,000 deelnemers fysiek aanwezig en online deden meer dan 3,500 mensen uit alle takken van de internationale gemeenschap mee.

Lees meer:

Meer weten?

Portretfoto Carl Königel
Carl Königel
no longer working at IUCN NL