Het Parijsakkoord voor de natuur: wat moet daar in staan?

De wereld bereidt zich voor op het sluiten van een mondiaal natuurakkoord, naar voorbeeld van het klimaatakkoord van Parijs. Maar wat moet daar in staan? Op 6 juni organiseert IUCN NL de aftrap voor de consultatie hierover. Vertegenwoordigers van natuurorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheid kunnen hun inbreng geven.

Headerfoto: Image by vizyweb from Pixabay

2021 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan vindt namelijk de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) plaats in Kunming. Daar buigen wereldleiders zich over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we de biodiversiteit op peil houden, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen? Doel is dat er internationale afspraken komen die, net als voor klimaat, concrete doelen stellen. Ook Nederland zal deelnemen aan deze grote wereldtop.

Maar wat wordt de inbreng van Nederland? Die actieagenda geven we samen vorm: diverse groepen in de samenleving – overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, burgers – leveren hier elk hun bijdrage aan.

Aftrapbijeenkomst

Op 6 juni organiseert IUCN NL in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aftrapbijeenkomst genaamd ‘Naar een ambitieuze Nederlandse biodiversiteitsagenda’. In deze bijeenkomst krijgen deelnemers inzicht in:

  • hoe het Nederlandse traject richting de biodiversiteitstop eruitziet en hoe zij hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren;
  • wat de visies van verschillende stakeholders zijn op dit onderwerp; en
  • wat inspirerende Nederlandse voorbeelden zijn die bijdragen aan de biodiversiteitsdoelen

Voor wie

De bijeenkomst is open voor ieder die zich bezighoudt met biodiversiteit en deel uitmaakt van de overheid (Ministeries, provincies), het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen of jongerengroepen. 

Tijd & locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 juni, van 9:00-17:00 uur in Amsterdam (locatie volgt nog). 

Ook meer leren over de biodiversiteitstop en hoe jouw organisatie daar aan kan bijdragen? Meld je dan aan via onderstaande button! 

Meer weten?

Henk Simons
Henk Simons was tot 2022 werkzaam bij IUCN NL en is nu freelance adviseur biodiversiteit