Deel

Pagina delen met AddThis

Waarom het werkt

Naar een Parijsakkoord voor de natuur

2021 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan vindt namelijk de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) plaats in Kunming, China. Daar buigen wereldleiders zich over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we de biodiversiteit op peil houden, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen? Doel is dat er internationale afspraken komen die, naar voorbeeld van het Klimaatakkoord van Parijs, concrete doelen stellen voor het beschermen van de mondiale biodiversiteit.

Breed gedragen Nederlandse positie voor biodiversiteitsdoelen

Ook Nederland zal deelnemen aan deze wereldtop. Samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt IUCN NL aan een ambitieuze Nederlandse inbreng voor het Biodiversiteitsverdrag- de Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit. Die moet bestaan uit initiatieven die worden genomen door verschillende groepen in de samenleving.  

Wij roepen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers op om bij te dragen aan de Nederlandse actieagenda door een zogeheten “pledge” te doen. Samen vormen deze pledges de basis voor de actieagenda, die de Nederlandse delegatie meeneemt naar Kunming. Dankzij uw pledge ontwikkelen we een gezamenlijke Nederlandse bijdrage aan de nieuwe wereldwijde biodiversiteitsdoelen.

Bekijk pledges van andere organisaties

Dien een pledge in (NL)

Submit a pledge (EN)     

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.

Facts

  • Het IPBES waarschuwt voor het uitsterven van 1 miljoen plant- en diersoorten
  • Het Biodiversiteitsverdrag is de belangrijkste internationale overeenkomst voor biodiversiteit en natuur  
  • Van de 20 biodiversiteitsdoelen voor 2020 is op maar 4 doelen voortgang geboekt
  • Op het doel om minstens 17% van het landoppervlak tot beschermd gebied te maken is wél voortgang geboekt

Wij mensen hebben het vermogen om een visie voor de toekomst op te stellen, en om hier gezamenlijk naartoe te werken. Binnen onze ecosystemen hebben wij de meeste macht, en daarmee ook het vermogen om de balans te herstellen- als we onze zinnen erop zetten.

- Dr. Cristiana Pasca Palmer, Executive Secretary, UN Convention on Biological Diversity

Meer weten over het Biodiversiteitsverdrag?

Lees de FAQ

Voor een overzicht van de internationale evenementen in aanloop naar de Biodiversiteitstop, bezoek IUCN.org

Actueel

DeelPagina delen met AddThis