Iedereen moet steentje bijdragen aan krachtig akkoord voor biodiversiteit

Henk Simons
Henk Simons was tot 2022 werkzaam bij IUCN NL en is nu freelance adviseur biodiversiteit

Partijen moeten de handen ineenslaan om biodiversiteit beter te beschermen. Dat is één van de uitkomsten van de startbijeenkomst voor het vormgeven van een Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit, die onlangs werd georganiseerd door IUCN NL en het Ministerie van LNV. 

Die actieagenda moet de Nederlandse inzet vormen voor de wereldwijde biodiversiteitstop (CBD CoP 15) volgend jaar in Kunming, China. De wereldleiders staan daar voor de uitdaging om met elkaar nieuwe doelen overeen te komen voor het beschermen van de mondiale biodiversiteit. De huidige doelen daarvoor, de zogenaamde Aichi targets, lopen eind 2020 af.

Momentum benutten

Volgens Lejo van der Heijden van de Directie Natuur en Biodiversiteit bij het Ministerie van LNV is er, door de aanhoudende berichtgeving over insectensterfte en vooral ook door het onlangs verschenen IPBES rapport over de staat van de mondiale biodiversiteit, nu veel politieke aandacht voor biodiversiteit. “Dat momentum moeten we benutten om met elkaar echt serieuze stappen te zetten”, aldus van der Heijden. De afname van biodiversiteit zet zich namelijk ook in ons land voort en bestaande inspanningen om die trend te keren zijn dus niet genoeg. 

Ook Henk Simons, organisator namens IUCN NL, benadrukt dat er een tandje bij moet. Biodiversiteitsdoelen zouden volgens Simons minder vrijblijvend moeten zijn dan nu het geval is. “Die doelen moeten bovendien ook onze biodiversiteitsvoetafdruk in het buitenland omvatten.”

Samen kom je verder

Meerdere presentaties van succesverhalen tijdens deze startbijeenkomst toonden aan dat er wel degelijk op korte termijn veel mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het overweldigende succes van de aanleg van de Marker Wadden, amper drie jaar oud, waar nu al zo’n 10 procent van de Europese klutenpopulatie broedt. De succesverhalen zijn hoopvol, maar ze staan veelal op zichzelf. Om echt meters te maken is meer samenhang en samenwerking nodig, op alle niveaus. Louise Vet, initiator van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, erkent dit en heeft in het afgelopen jaar een brede maatschappelijke coalitie bijeen gekregen die zich wil inzetten voor biodiversiteitsherstel in ons land. Een cruciale stap in de goede richting. 

Weg vooruit

Deze eerste bijeenkomst was vooral informerend van aard. IUCN NL wil in vervolgbijeenkomsten tot een concretere invulling van de Nederlandse actieagenda komen. 

IUCN NL organiseert van 1-3 juli in Rotterdam het IUCN Regional Conservation Forum, waar Europese organisaties samen zullen komen. Ook daar zal vooruitgeblikt worden op de genoemde biodiversiteitstop in Kunming.

Meer weten?