IUCN NL geschokt door moord op zoon Peruaanse natuurbeschermer

IUCN NL is geschokt en bedroefd over de dood van de zoon van Demetrio Pacheco. Pacheco is de vice-president van het Comité de Gestion Tambopata dat zich verzet tegen illegale mijnbouw in Peru. IUCN NL werkte nauw samen met Pacheco en zijn organisatie.

Headerfoto: Natuurbeschermer Demetrio Pacheco © Tom Laffay

Het Comité de Gestion Tambopata is al jaren een van de meest zichtbare tegenstanders van de illegale goudmijnbouw in de regio Madre de Dios, in een van de meest gewelddadige en biodiverse regio’s van de Peruaanse Amazone. Pacheco beheert een bosconcessie in de bufferzone van het Tambopata Natuurreservaat.

In het weekend werd Pacheco’s zoon, Roberto, doodgeschoten aan de rand van de bossen die hij en zijn gezin beschermen. Hij werd gevonden door zijn vader.

Geen onderzoek

‘Roberto Carlos Pacheco Villanueva was pas 34 jaar oud en hij had jarenlang zijn vader Demetrio geholpen de bossen te beschermen,’ vertelt Liliana Jauregui, senior expert rechtvaardigheid bij IUCN NL. ‘Beiden hebben het probleem van indringers jarenlang aan de kaak gesteld, maar de autoriteiten ondernamen geen actie.’

Pacheco vecht tegen twee vijanden: illegale houtkap en mijnbouw. Tussen 2016 en 2019 dienden vader en zoon zeven klachten in tegen indringers die opzoek waren naar dure houtsoorten, maar daarop werd geen actie ondernomen.

Wereldwijd probleem

Geweld tegen natuurbeschermers is een wereldwijd probleem. In 2019 zijn 212 mensen om het leven gebracht omdat zij opkomen voor de natuur, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van Global Witness. Dit is een recordaantal, maar deze cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg: in veel landen is de verstrekte informatie onbetrouwbaar en in afgelegen gebieden worden sterfgevallen niet altijd geregistreerd.

‘Bovendien zijn er duidelijke signalen dat de situatie tijdens de coronapandemie is verslechterd,’ vertelt Jauregui. ‘De moord op Roberto Pacheco is de vierde geregistreerde moord op natuurbeschermers in Peru tijdens de pandemie.’

Veiligheid verbeteren

IUCN NL werkt aan concrete interventies die de veiligheid van bedreigde natuurbeschermers verbeteren, zoals een registratiesysteem om beter inzicht te krijgen in de problematiek, veiligheidstrainingen en maatregelen en het documenteren van bewijs voor strafzaken. Ook heeft IUCN NL een noodfonds om natuurbeschermers in veiligheid te brengen bij acuut gevaar en verleent zij juridische bijstand.  

Einde aan straffeloosheid

Op dit moment worden veel van de moorden op natuurbeschermers niet bestraft. ‘Er moet een einde komen aan deze straffeloosheid. Daarom pleiten wij bij de EU voor een Bindend VN Mensenrechtenverdrag voor bedrijven, dat afdwingt dat natuurbeschermers en hun rechten worden gerespecteerd,’ zegt Jauregui. Samen met andere maatschappelijke organisaties, zoals ActionAid, Milieudefensie en SOMO, roept IUCN NL de Nederlandse overheid op om zich te blijven inzetten voor de totstandkoming van dit verdrag en binnen de EU een voortrekkersrol te spelen om ook andere landen te overtuigen van de noodzaak van dit verdrag.

Meer informatie

Voor meer informatie over het geweld tegen natuurbeschermers en maatregelen om hun veiligheid te vergroten, zie: 

Liliana Jauregui
Liliana Jauregui
Senior Expert Environmental Justice