Bos met een autoweg (c) Vlad Hilitanu

Sterke EU-bossenwet moet wereldwijde ontbossing stoppen

De Europese Unie is nog altijd één van de topimporteurs van soja, palmolie en hout uit gebieden waarvoor vaak bossen en andere waardevolle natuurgebieden zijn vernietigd. Europa heeft geen wetgeving tegen ontbossing. Vanaf vandaag kunnen alle Europeanen aan de Europese Commissie laten weten dat er een krachtige wet moet komen die ervoor zorgt dat uitsluitend ontbossingsvrije producten de EU bereiken. Meer dan 100 natuur- en mensenrechtenorganisaties, waaronder IUCN NL, zijn daarom de campagne #Together4Forests gestart. Zo willen we ervoor zorgen dat die sterke wet er ook echt komt.

Headerfoto: Bos met een autoweg © Vlad Hilitanu for Unsplash

De coalitie van organisaties vindt een Europese bossenwet de ultieme kans om de betrokkenheid van Europa bij wereldwijde ontbossing te stoppen.

Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds (WWF): ‘Europeanen moeten kunnen winkelen in de wetenschap dat alles wat ze in hun mandje stoppen geen bosvernietiging of mensenrechtenschendingen heeft veroorzaakt.’

Bos als bondgenoot

Tropisch regenwoud, oerbossen, savannes en andere waardevolle natuurgebieden bieden een thuis aan planten, dieren en mensen. Bossen vormen een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering én zijn essentieel in het voorkomen van nieuwe virusuitbraken.

De EU vraagt haar inwoners nu om mee te denken over wat zij belangrijk vinden voor de bossenwet. De publieksconsultatie van de Europese Commissie loopt tot 10 december 2020.

“Het is erop of eronder voor het behoud en herstel van onze belangrijke bossen. Met de EU-wet kunnen producten die voor bosvernietiging zorgen van de Europese markt worden geweerd,” zegt Schuijt.

Nederland grootste doorvoerhaven

De EU-lidstaten zijn samen verantwoordelijk voor ruim een derde van de wereldwijde import van producten die verband houden met ontbossing. Nederland heeft, als grootste Europese importeur en doorvoerhaven van soja, palmolie en cacao, een belangrijke verantwoordelijkheid om ontbossing te stoppen. Een krachtige Europese wet verplicht bedrijven om niet meer betrokken te zijn bij ontbossing. Bedrijven mogen dan hun product alleen verkopen wanneer zij kunnen aantonen dat in de gehele productieketen, van grondstof tot aan eindproduct, aan alle gestelde criteria wordt voldaan.

Bron van broeikasgasemissies

Ontbossing is de op één na grootste bron van broeikasgasemissies, waardoor bosbescherming en -herstel essentieel zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Ontbossing gaat wereldwijd regelmatig gepaard met mensenrechtenschendingen. Inheemse gemeenschappen worden vaak met geweld van hun land verdreven, terwijl 80% van de biodiversiteit wereldwijd in inheemse gebieden te vinden is. 

Bovendien waarschuwen wetenschappers dat we vaker te maken gaan krijgen met pandemieën als COVID-19. Wilde dieren en de ziektes die ze bij zich dragen, komen sneller in contact met mensen door het kleiner worden van hun leefgebied. Dit kunnen we voorkomen door de vernietiging van bossen en andere waardevolle natuurgebieden te stoppen.

Iedere twee seconden een voetbalveld

Toch verliezen we nog altijd iedere twee seconden een voetbalveld aan bos. De uitbreiding van landbouw is verantwoordelijk voor 80% van alle ontbossing wereldwijd voor producten als soja, palmolie en (rund)vlees.

Vorig jaar bleek al uit een opiniepeiling dat bijna 90% procent van de Europeanen wetgeving wil om wereldwijde ontbossing aan te pakken.

In de tweede helft van 2021 moet duidelijk zijn hoe de Europese bossenwet eruit komt te zien.

Together4Forests

De Together4Forests-campagne wordt in Nederland gesteund door Greenpeace, Wereld Natuur Fonds (WWF), IUCN NL, Vogelbescherming Nederland, Both ENDS en Tropenbos International.

Meer informatie

IUCN NL is samen met IUCN EURO vertegenwoordigd in de Expert Group die in opdracht van de Europese Commissie advies uitbrengt over de uitwerking en invoering van de EU-bossenwet.