IUCN NL officieel partner van Deltaplan Biodiversiteitsherstel

IUCN NL is naast een van de grondleggers nu ook officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dat betekent dat we actief zullen bijdragen om biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel.

Headerfoto: IUCN NL is partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan telt momenteel 25 partners en ruim 30 aspirant-partners, waaronder kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en banken. 

Hoe gaat IUCN NL bijdragen aan de realisatie van het plan? “Onze toegevoegde waarde ligt met name in het verbinden van het Deltaplan met de internationale arena en afspraken die Nederland daar heeft gemaakt”, zegt Coenraad Krijger, directeur van IUCN NL. “We kunnen bijvoorbeeld toetsen hoe het plan bijdraagt aan de huidige internationale biodiversiteitsdoelstellingen (Aichi targets) en de Sustainable Development Goals (SDGs), waar ook Nederland zich aan heeft gecommitteerd. Ook kunnen we zorgen dat de ervaringen uit het Deltaplan worden meegenomen in het vaststellen van nieuwe ambitieuze doelstellingen. Dat gaat gebeuren op de wereldwijde biodiversiteitstop in Kunming (China) in 2020.”

Ook kan IUCN haar expertise en netwerk inbrengen om te zorgen dat het Deltaplan van de laatste wetenschappelijke internationale inzichten gebruikmaakt. “IUCN staat bekend om het opstellen van internationale standaarden en richtlijnen voor natuurbeheer. Die kennis brengen we graag in.”

Meer over het Deltaplan