Duurzame Ontwikkelingsdoelen als basis voor Nederlandse groeiagenda

Hoe kan de Nederlandse economie ook over twintig of dertig jaar duurzaam blijven groeien? Deze vraag stelde het kabinet zichzelf en alle Nederlanders in de Troonrede. Samen met SDG Nederland, de SDG Allianties, Nationale Jeugdraad, Global Compact Nederland, MVO Nederland en Partos roepen wij de regering op om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als leidraad te nemen voor een duurzame groeiagenda.

Om te waarborgen dat de Nederlandse economie op duurzame wijze kan blijven groeien, komt de Nederlandse regering nog dit jaar met een breed opgezette groeiagenda en begin volgend jaar met een opzet voor een investeringsfonds. In een brief roepen wij, samen met SDG Nederland en vijf andere koepelorganisatie, de regering op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als leidraad te nemen in deze plannen.

Bakens voor duurzame groei

“Duurzaamheid stelt grenzen aan bepaalde groei, maar geeft ook kansen aan een andere soort groei,” stellen de ondertekenende organisaties. De bakens daarvoor zijn al gezet: de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Deze 17 doelen moeten uiterlijk in 2030 een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. “Ze vormen een gebalanceerde agenda, die een stevig fundament biedt voor duurzame groei, waarbij niemand achter blijft. Ze helpen om na te denken over de systeemveranderingen en structurele versterkingen, die nodig zijn om Nederland klaar te maken voor een duurzame toekomst,” aldus de ondertekende partijen.

Samenwerking

In de brief bieden de organisaties aan gezamenlijk op te trekken in het opstellen van de duurzame groeiagenda. De ondertekende partijen hebben zich al georganiseerd rondom de Duurzame Ontwikkelingdoelen en werken samen aan het behalen ervan, aan de hand van de SDG Routekaart.

Reactie op groeiagenda

De regering zal de groeiagenda naar verwachting nog dit kalenderjaar openbaar maken. Daarop zullen wij inhoudelijk reageren, liefst met zoveel mogelijk medeondertekenaars.

Wil je op hoogte blijven zodat je kunt overwegen om mee te ondertekenen?

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van SDG Nederland.