Iberian lynx drinking water

IUCN Rode Lijst: Iberische lynx herstelt

Gland, Zwitserland, 20 juni 2024 (IUCN) – De Iberische lynx is op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten van Bedreigd naar Kwetsbaar gegaan. Een mooie stap in het grote herstel dat de populatie van deze bijna uitgestorven soort de afgelopen jaren heeft laten zien dankzij natuurbeschermingsmaatregelen.

Headerfoto: Iberian lynx (c) StockPhotoAstur by Getty Images via Canva Pro

‘Het succesverhaal van de Iberische lynx toont de kracht van effectieve natuurbescherming en samenwerking,’ zegt Sander van Andel, senior expert natuurbescherming bij IUCN NL. ‘De populatie groeide van 62 volwassen individuen in 2001 tot 648 in 2022. De afgelopen jaren groeide de totale populatie van deze katachtige in Spanje en Portugal verder tot meer dan 2000 individuen, inclusief jongen. Dit komt door maatregelen als het herstellen van de populatie van prooidieren, voornamelijk konijnen, het beschermen en herstellen van de leefgebieden van de lynx en het tegen gaan van jacht op de lynx.’

Van Andel benadrukt: ‘Dit was niet gelukt zonder samenwerking tussen landeigenaren, jagers, de overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Een prachtig voorbeeld – en hopelijk een bron van inspiratie – van wat we met vereende krachten kunnen bereiken voor onze Europese natuur.’

Maatregelen om de Iberische lynx te beschermen blijven belangrijk, vertelt Van Andel. ‘Het is heel goed nieuws dat de populatie van de Iberische lynx zo’n goede groei laat zien, maar de soort is nog steeds kwetsbaar. Stroperij en verkeersongelukken blijven een bedreiging, vooral op plekken waar drukke wegen door het leefgebied gaan. Bovendien vormen uitdroging in het leefgebied door klimaatverandering een steeds groter probleem.’

Lees het volledige, Engelstalige persbericht via de knop hieronder.

Meer informatie?

Sander van Andel
Senior Expert Nature Conservation