Lobby-succes Filipijnen: lokale overheid sluit mijn

In 2020 behaalden lokale en inheemse gemeenschappen in de omgeving van een schadelijke mijn met ondersteuning van IUCN NL een belangrijk lobby-succes: de gemeente Tampakan zette een streep door de overeenkomst met het mijnbouwbedrijf Sagittarius Mining Inc.

Headerfoto: Activist met bord tegen Tampakan-mijn © ATM

De Tampakan-mijn zorgde al jaren voor problemen’, vertelt Maartje Hilterman, senior expert nature conservation bij IUCN NL. Het zou de grootste koper- en goudmijn in Zuidoost-Azië zijn geworden, ten koste van een groot gebied met tropisch regenwoud. ‘Vervuiling door het bedrijf raakt de water- en voedselzekerheid van de inheemse gemeenschappen die in de omgeving van de mijn wonen, en treft ook een groot deel van de bevolking in de wijdere regio Mindanao aangezien dit het grootste rijstteeltgebied van de omgeving is’, vertelt Maartje.

De inwoners van Tampakan en de inheemse Bla’an gemeenschappen verzetten zich dan ook al jaren tegen het mijnbouwproject, met steun van onze lokale partnerorganisatie ATM, de Filipijnse antimijnbouwalliantie, die opkomt voor de rechten van door mijnbouw getroffen gemeenschappen. ‘Een gevaarlijke strijd’, benadrukt Maartje. ‘De afgelopen 20 jaar zijn tientallen mensen omgebracht omdat ze zich verzetten tegen de mijn.’

Signalen uit de gemeenschap

Het is daarom des te belangrijker dat de lokale overheid de signalen vanuit de gemeenschap serieus genomen heeft en een streep zette door de verlenging van het project. Maartje licht toe: ‘Het centrale bureau voor mijnbouw had de vergunning van het bedrijf in ere hersteld, terwijl die in 2017 was ingetrokken door de toenmalige minister van Milieu. Ook hadden ze stilletjes een aanvullende overeenkomst opgesteld, waardoor het bedrijf tot 2032 zijn gang zou kunnen gaan. Belanghebbenden, zoals de lokale overheid en inwoners van Tampakan, waren daarin niet gekend, terwijl dat wettelijk wel verplicht is.’

Toen de lokale overheid die overeenkomst uiteindelijk toch onder ogen kreeg, wendde zij haar autonomie aan om te plannen tegen te houden. ‘De overheid benadrukte daarbij dat de overeenkomst nadelig was voor haar inwoners, die bovendien zelf actie tegen de mijn initieerden vanwege hun recht op een veilige en gezonde leefomgeving.’ Daarnaast bepaalde een lokale rechtbank in oktober dat het provinciale moratorium op mijnbouw rechtsgeldig is. De strijd is echter nog niet gestreden. Zo gaf de Nationale Commissie voor Inheemse Volken in november een sterk omstreden vergunning af voor het mijnbouwproject en gaan er in het (vernieuwde) provinciale bestuur nu stemmen op om het moratorium op te heffen. Met ons nieuwe programma
Forests for a Just Future blijven wij de lobby tegen dit mijnbouwproject steunen.

Mine in the Philippines
Mining in the Philippines (Copyright: Erwin Mascarinas, NTFP-EP Philippines / IUCN NL)

Meer weten?

Maartje Hilterman
Project Leader – Forests for a Just Future