Op weg naar Marseille: het Regional Conservation Forum 2019 in Rotterdam

Van 1-3 juli hebben meer dan 320 natuurbeschermers uit Europa, Rusland en Centraal-Azië in Rotterdam het nieuwe IUCN-programma 2021-2024 besproken en gezamenlijk de regionale prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld. Op deze regionale bijeenkomst zijn de eerste stappen gezet naar het IUCN World Conservation Congress 2020 in Marseille waar de basis gelegd wordt voor een mondiaal Biodiversiteitsakkoord. In oktober 2020 moet er tijdens de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) in Kunming een mondiaal natuurakkoord gesloten worden, naar voorbeeld van het klimaatakkoord van Parijs.

Inclusief beleid: natuurbehoud voor en door iedereen

Grethel Aguilar, waarnemend directeur-generaal van IUCN, riep op tot geëngageerde en constructieve discussies over het concept IUCN-programma. Ze benadrukte dat het de rol van de IUCN-leden cruciaal is: “IUCN-leden bieden regionale perspectieven en zorgen er daardoor voor dat onze plannen relevant zijn voor de hele wereld”. Over een aantal dingen waren alle deelnemers het snel eens: het komende IUCN-programma moet inclusief zijn en moet ervoor zorgen dat jonge generaties ook worden betrokken. Het moet nieuwe technologieën en innovaties toepassen en sterk de nadruk leggen op communicatie, onderwijs en gendergelijkheid. 

Coenraad Krijger, directeur van IUCN Nationaal Comité van Nederland, concludeerde dat we het stoppen van biodiversiteitsverlies als een gezamenlijke taak moeten omarmen, aangezien natuur landsgrenzen overstijgt, en “als IUCN familie delen we allemaal hetzelfde doel – een groene, gezonde en mooie planeet voor iedereen en alle miljoenen andere levensvormen die deze wereld kent”. Hij bedankte het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Zuid-Holland voor hun steun. Zonder hen had IUCN niet een dergelijk Regionaal Forum bijeen kunnen roepen

Meer weten?

Portretfoto Carl Königel
Carl Königel
niet langer werkzaam bij IUCN NL