Namens miljoenen Nederlanders roepen 90 betrokken organisaties uit alle hoeken van de maatschappij, waaronder IUCN NL en veel IUCN leden, de kiezer op om morgen, 15 maart te gaan stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen. En om te stemmen met een groen hart.

Headerfoto: Zonsondergang op de hei (c) Natuurmonumenten / Alexander Cox

De oproep is onderdeel van de actie #nietzondernatuur waarin het belang van schoon water, een gezonde bodem, schone lucht en een gezonde leefomgeving wordt benadrukt. Onder de betrokken organisaties zijn natuurorganisaties, wetenschappers, verkeersorganisaties, banken, kerken, bouwbedrijven en boeren.

Natuur onder grote druk

Voor de natuur zijn dit misschien wel de belangrijkste Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen ooit. De provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol om de natuur te behouden en te versterken, en voor schoon en voldoende water te zorgen. Cruciaal, want de natuur in Nederland staat onder grote druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. We bungelen onderaan de lijst Europese landen als het gaat om oppervlakte beschermde natuur en waterkwaliteit door vervuiling van onder andere mest, lozingen en andere verontreinigingen.

Planten- en diersoorten verdwijnen en dat is slecht nieuws voor ons allemaal. Natuur is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. We kunnen niet zonder de natuur.

#nietzondernatuur

Eerder riepen de 90 organisaties het kabinet al op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw, en aan de slag te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord, door middel van onder andere advertenties in landelijke dagbladen een petitie-aanbieding aan de Tweede Kamer en ministers Adema en Van der Wal.