Road in Palawan, the Philipp

Uitspraak van het Filippijnse Hooggerechtshof ten gunste van natuur en mensenrechten schept een hoopvol precedent

Het Hooggerechtshof van de Filippijnen heeft een besluit genomen ten gunste van de natuur en de rechten van de oorspronkelijke bewoners van de provincie Palawan[1]Meer over de spanningen rondom nikkelwinning in Palawan: https://www.eco-business.com/news/new-mines-old-problems-special-report-on-mining-energy-transition-metals-in-southeast-asia/. Op 15 augustus 2023 verplichtte het Hof de mijnbouwinstanties en het ministerie van milieu en natuurlijke hulpbronnen om bewijs te leveren dat de zorgen over de mogelijk schadelijke gevolgen van een gepland nikkelmijnbouwproject in het beschermde Mantalingahan landschap wegneemt. Ze moeten ook uitleggen waarom ze niet hebben gereageerd op de verzoeken van de oorspronkelijke bewoners van Brooke’s Point, Palawan [2]Supreme Court of the Philippines. 16 August 2023. Supreme Court Issues Writ of Kalikasan Against DENR and Mining Operators in Mt. Mantalingahan, Palawan. De partnerorganisaties van Green Livelihood Alliance (GLA) in de Filippijnen zijn blij met de uitvaardiging door het Hooggerechtshof van een ‘Writ of Kalikasan’: een rechtsmiddel onder de Filippijnse wet ter bescherming van het grondwettelijke recht van een individu op een gezond milieu.

Headerfoto: Road in Palawan, the Philippines © Alessio Roversi on Unsplash.

Hoopgevend precedent voor de toekomst

‘Het besluit van het Hooggerechtshof over de provincie Palawan erkent de mogelijkheid van ernstige en onomkeerbare schade aan het milieu en de inwoners van Brooke’s Point in het Mt. Mantalingahan gebergte, evenals het belang van de bossen en de biodiversiteit van het beschermde gebied en de waarde ervan voor gebieden buiten de provincie. Dit is een goed precedent voor Palawan in toekomstige zaken met betrekking tot mijnbouw en andere ontginningsprojecten,’ zegt Atty. Grizelda Mayo-Anda, van het Environmental Legal Assistance Center, een partner van GLA in de Filippijnen. ‘We hopen dat soortgelijke aanklachten kunnen worden ingediend om de bossen en biodiversiteit van Palawan te beschermen’, zegt ze.

‘Dit is een goed precedent voor Palawan in toekomstige zaken met betrekking tot mijnbouw en andere ontginningsprojecten.’

Atty. Grizelda Mayo-Anda – Environmental Legal Assistance Center

Verwoestende mijnbouw in eeuwenoude bossen

Eerder in augustus 2023 had de Nationale Commissie voor Inheemse Volken (NCIP) een bevel tot staking en stopzetting uitgevaardigd tegen de Celestial Nickel Mining Exploration Corporation en haar uitbater Ipilan Nickel Corporation. Dit volgde op een motie van wantrouwen van meerdere Palawano Inheemse Culturele Gemeenschappen (ICC’s). Zij eisten de stopzetting van alle mijnbouwactiviteiten vanwege onregelmatigheden in het instemmingsproces (FPIC) en omdat Ipilan Nickel Corporation haar activiteiten voortzette zonder de wettelijk vereiste certificering van het NCIP.

Het besluit op basis van de ‘Writ of Kalikasan’ was het resultaat van een petitie van de Palawano ICC’s in Brooke’s Point, tegen destructieve mijnbouw in hun eeuwenoude bossen. Volgens de verklaring van het Hooggerechtshof stelde de petitie van de ICC’s terecht meerdere kwesties aan de kaak, waaronder de illegaal verlengde Mineral Production Sharing Agreement die betrekking heeft op 2.835 hectare land dat overlapt met een beschermd gebied dat niet toegankelijk is voor mijnbouwactiviteiten, illegale mijnbouwactiviteiten en illegale houtkap. Het Hof oordeelde dat de voortzetting van de mijnbouw en de winning van nikkel door INC en Celestial Mining onherstelbare milieuschade kan toebrengen aan het beschermde gebied Mt. Mantalingahan en het voorouderlijke grondgebied van de ICC’s, zoals blijkt uit de ernstige overstromingen en de vervuiling van visserijgebieden.

Green Livelihoods Alliance

Met het programma Forests for a Just Future door de Green Livelihoods Alliance dragen we bij aan meer duurzaam en inclusief beheer van tropische bossen, op een manier die bijdraagt aan klimaatmitigatie, mensenrechten en het behoud van levensonderhoud van inheemse en lokale gemeenschappen.

Bottom Line!

Met Bottom Line! zet een coalitie van Nederlandse en internationale maatschappelijke organisaties zich in voor een eerlijke energietransitie met zo min mogelijk impact op mens en natuur. Zowel in Nederland als in de landen waar de grondstoffen gewonnen worden.

In april 2023 droegen de Green Livelihoods Alliance en Bottom Line! bij aan een noodfonds ter ondersteuning van de inheemse gemeenschappen tegen wie door het mijnbouwbedrijf rechtszaken zijn aangeschappen vanwege hun vreedzame demonstraties tegen de mijn. Het noodfonds droeg bij aan de juridische kosten. Ook steunde het noodfonds inheemse gemeenschappen die een rechtszaak  aanspanden tegen het nikkelbedrijf.

Meer weten?

Maartje Hilterman
Project Leader – Forests for a Just Future