Recordaantal ernstig bedreigde blauwkeelara’s uitgevlogen in Bolivia

Er zijn dit broedseizoen een recordaantal van twaalf blauwkeelara’s uit het ei gekropen en uitgevlogen. De Boliviaanse blauwkeelara is één van de meest zeldzame papegaaisoorten op aarde. In totaal zijn er nog maar zo’n 500 vogels. Met steun van ARTIS werkte de Boliviaanse natuurorganisatie Armonia de afgelopen jaren met succes aan een comeback van deze soort. 

Headerfoto: Blauwkeelara in nestkast va Asociación Armonía ©  Asociación Armonía 

De blauwkeelara’s bouwen hun nesten alleen in grote holtes van een specifieke palmensoort: de Mocatupalm. Door intensieve veeteelt zijn bijna alle mocatupalmen verdwenen en hadden de ara’s geen plek meer om te broeden. Daarom ontwikkelde Armonia samen met ARTIS  speciale nestkasten en hingen die in hoge boompalen.

Na jaren van daling, groeide de populatie blauwkeelara’s eindelijk weer. Sinds de installatie van de nestkasten in 2005 zijn er na 13 broedseizoenen in totaal 81 blauwkeelara’s uitgevlogen. De blauwkeelara is daarmee op weg om zijn classificering ‘ernstig bedreigd’ te ontstijgen.

“We zien dat de ara’s die eerder uitvlogen uit de nestkasten, nu in nog nooit eerder waargenomen aantallen terugkeren om hier te broeden. Dat betekent dat de volwassen vogels de nestkasten zien als een veilige plek om te broeden, terwijl jonge vogels de (broed)gewoonte van hun ouders aanleren. We zijn nu getuige van ons harde werk van de afgelopen veertien jaar,” zegt Tjalle Boorsma, directeur van het beschermingsprogramma bij Asociación Armonía.

Schijnbaar uitgestorven

De ernstig bedreigde blauwkeelara (Ara glaucogularis) komt slechts op één plek ter wereld voor: in het noordelijke deel van de Boliviaanse savanne. In de jaren 80 dachten biologen dat hij was uitgestorven. Oorzaak: de handel in de ara’s als huisdier en voor zijn veren, die gebruikt werden in traditionele verentooien van de inheemse bevolking.

In 1992 werd de soort herontdekt en is sindsdien bezig aan een comeback. Daarbij krijgt de ara hulp uit ons land: de Nederlander Tjalle Boorsma, werkzaam bij de Boliviaanse natuurorganisatie Armonia, leidt sinds 2015 het natuurbehoudproject dat de blauwkeelara beschermt. Onderdeel van dit project is een netkastprogramma in 680 hectare beschermde savanne en tropisch bos dat mede tot stand is gekomen met steun van de Nederlandse natuurorganisatie IUCN NL en de Nationale Postcode Loterij.

Landaankoopfonds

Om de ara’s een toevluchtsoord te bieden heeft de Boliviaanse natuurorganisatie Armonia in 2008 het Barba Azul reservaat gecreëerd: 3.555 hectare beschermd leefgebied voor de blauwkeelara.

Met steun van het landaankoopfonds van IUCN NL kocht Armonia in 2013 nog eens 1.900 hectare in het noordelijke deel van de Beni Savanne. Juist daar groeien de specifieke palmboomsoorten die de ara’s voorzien van voedsel en nestholtes.

In 2017 financierde IUCN NL een tweede uitbreiding van 681 hectare. Deze aankoop was om de zuidelijke populatie een veilige broedplaats te bieden. En om nog meer nestgelegenheid te creëren installeert Armonia, met steun van IUCN-lidorganisatie ARTIS, speciaal ontworpen nestkasten in het reservaat.

Lokale betrokkenheid

Om te komen tot een duurzaam resultaat zet Armonia zich in om de lokale bevolking bij het beschermingsprogramma te betrekken. Dit gebeurt onder andere door het verzorgen van publieke voorlichtingscampagnes. Ranger Cesar Flores, die ooit zelf werkte als veehoeder vertelt: 

“Na 9 jaar hebben we uiteindelijk de mentaliteit van de lokale bevolking veranderd. Ze respecteren nu de grenzen van het reservaat en het is ons gelukt om stroperij in dit gebied volledig uit te roeien.” 

Lees meer

Meer weten?

Marc Hoogeslag
Senior Expert Nature Conservation