Blauwkeelara

Een veilige broedplaats voor de blauwkeelara

Headerfoto: Blauwkeelara © Aidan Maccormick

De Boliviaanse blauwkeelara is, met naar schatting niet meer dan 500 individuen in het wild, een van de meest zeldzame papegaaisoorten op aarde. Met hulp van IUCN NL is het belangrijkste leefgebied van deze kieskeurige nestbouwer veiliggesteld en kan de blauwkeelarapopulatie zich herstellen. 

Leefgebied blauwkeelara ruw verstoord

De blauwkeelara komt maar op één plek ter wereld voor: de Beni Savanne in Noord-Bolivia. Hier groeien de Motacu-palmbomen waarvan de ara’s afhankelijk zijn. De ara’s leven van de palmnoten en maken hun nesten in de holtes van de stam.

Op verschillende plekken is dit unieke leefgebied echter ruw verstoord. De natuurlijke graslanden zijn kaalgegraasd door decennialange veeteelt. Ook wordt regelmatig grasland afgebrand om plaats te maken voor meer landbouw en veehouderij.

Hierdoor is het leefgebied van de ara ernstig aangetast en wordt de soort in zijn voorbestaan bedreigd. Op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten heeft de blauwkeelara de status ‘ernstig bedreigd’.  

Beschermd leefgebied dankzij Landaankoopfonds

Om de ara’s een toevluchtsoord te bieden heeft de Boliviaanse natuurorganisatie Armonia in 2008 het Barba Azul reservaat gecreëerd: 3.555 hectare beschermd leefgebied voor de blauwkeelara.

Met steun van het landaankoopfonds van IUCN NL kocht Armonia in 2013 nog eens 1.900 hectare in het noordelijke deel van de Beni Savanne. Juist daar groeien de specifieke palmboomsoorten die de ara’s voorzien van voedsel en nestholtes.

In 2017 financierde IUCN NL de creatie van een reservaat van 681 hectare, waardoor de zuidelijke populatie nu een veilige broedplaats heeft. Hier, in het Laney Rickman reservaat, installeert Armonia, met steun van IUCN-lidorganisatie ARTIS, speciaal ontworpen nestkasten in het reservaat.

Recordaantal blauwkeelara’s uit het ei

Dankzij deze maatregelen zijn het Barba Azul en het Laney Rickman reservaat nu belangrijke toevluchtsoorden waar de ara’s veilig kunnen slapen, foerageren en broeden. Dankzij de beschermde habitat gaat het beter met de populatie en zijn de kansen op overleven vergroot. 

Het nestkastprogramma blijkt een groot succes: sinds de installatie van de nestkasten in 2005 zijn er na 14 broedseizoenen in totaal 93 blauwkeelara’s uitgevlogen. En in het broedseizoen 2018-2019 is een recordaantal van twaalf blauwkeelara’s uit het ei gekropen en uitgevlogen, een record. Hiermee is Barba Azul de belangrijkste plaats ter wereld voor behoud van deze ernstig bedreigde soort.

Tot slot hebben de jarenlange inspanningen om de blauwkeelara te beschermen de papegaaiensoort een eretitel opgeleverd: in Bolivia heeft de blauwkeelara nu de status van nationaal erfgoed. 

Learn more?

Marc Hoogeslag
Senior Expert Nature Conservation