Landschap Oekraine

Statement over het militaire conflict in Oekraïne

Het Nederlands Comité van IUCN is ernstig bezorgd over het militaire conflict dat momenteel in Oekraïne woedt. We betreuren het grote lijden en de vele doden die dit conflict veroorzaakt, evenals de langdurige schade aan de natuur en de leefomgeving van mensen. Ook internationaal heeft de oorlog ingrijpende gevolgen voor mens en natuur. Het is duidelijk dat deze gebeurtenis indruist tegen alles waar IUCN en haar lidorganisaties voor staan.

Headerfoto door: Konstantin Stupak, van Pexels

Onze gedachten gaan uit naar de inwoners van het land. Daaronder zijn ook medewerkers van natuurorganisaties, waaronder medewerkers en partners van IUCN-lidorganisaties in Nederland. Zij zetten zich actief en op verschillende manieren in om hun collega’s aldaar te helpen. Het spreekt voor zich dat wij hen daarin waar mogelijk steunen. Ook blijven wij ons inzetten voor het belang van multilaterale samenwerking en een gezamenlijke aanpak van de grote wereldwijde uitdagingen van deze tijd die grenzen en verschillen overstijgen.

Wil jij het werk van natuurbeschermers in Oekraïne en omliggende landen steunen?

Dat kan bijvoorbeeld door steun aan Rewilding Europe, het IFAW, Stichting Bears in Mind of de Europese vereniging voor dierentuinen EAZA. Rewilding Europe vraagt steun voor hun Oekraïense medewerkers en partners in de Danube Delta. EAZA coördineert de inzameling van hulpfondsen voor medewerkers in Oekraïense dierentuinen. IFAW steunt sinds de start van het conflict verschillende partners die in Oekraïne en in omliggende landen (huis)dieren opvangen. Stichting Bears in Mind haalde onlangs een beer die onder erbarmelijke omstandigheden leefde op uit Oekraine. Samen met 25 organisaties werken zij aan de evacuatie van wilde dieren uit Oekraine.

De gevolgen van gewapende conflicten voor natuur

Zowel op de korte als op de langere termijn hebben gewapende conflicten zoals die in Oekraïne gevolgen voor de natuur en de bescherming ervan. Vorig jaar bracht IUCN een publicatie uit over ‘Conflict and Conservation’. Ook namen IUCN-leden in de afgelopen jaren meerdere resoluties over conflict en natuurbescherming aan: