Nederland moet een voortrekkersrol spelen bij totstandkoming VN-mensenrechtenverdrag

Al sinds 2014 onderhandelt de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over een internationaal bindend VN-mensenrechtenverdrag voor bedrijven. Gisteren startte de zevende onderhandelingsronde, een belangrijk moment om voortgang te boeken en ervoor te zorgen dat dit bindende verdrag er komt. Samen met andere maatschappelijke organisaties roept IUCN NL de Nederlandse overheid op om hier een voortrekkersrol in te spelen.

Header foto: (c) Elma Okic

‘Het bindend VN-mensenrechtenverdrag voor bedrijven dient er toe dat bedrijven ervoor zorgdragen dat bij de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten rekening wordt gehouden met mensenrechten en de natuur,’ licht Antoinette Sprenger, Senior Expert Environmental Justice bij IUCN NL, toe. ‘Het gaat om het respecteren van mensenrechten en de natuur en het voorkomen van schendingen daarvan.’

Proactieve Nederlandse bijdrage

Gisteren werd, tijdens de VN Mensenrechtenraad, het rapport over de zevende onderhandelingsronde voor het bindende mensenrechtenverdrag gepresenteerd. ‘Een belangrijk moment voor Nederland om proactief bij te dragen aan de totstandkoming van het verdrag,’ zegt Sprenger.

Daarom vragen IUCN NL, ActionAid, Milieudefensie, SOMO en WO=MEN Dutch Gender Platform minister Schreinemacher om deel te nemen aan consultaties over de verdragstekst en zich in te zetten voor een EU-onderhandelingsmandaat.

Meer weten?

Antoinette Sprenger
Senior Expert Environmental Justice