boom bij zee

Vooraankondiging BESTLIFE2030: Small Grants, Big Opportunities

Vanaf 31 oktober kunnen voorstellen ingediend worden voor het fonds BESTLIFE2030. Dit fonds biedt financiering aan projecten voor natuurbehoud en –herstel in de overzeese gebieden van de Europese Unie, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.

Headerfoto: Washington Slagbaai National Park, Bonaire (c) johnandersonphotography Getty Images

Richtlijnen en aanvraagformulieren zullen vanaf 31 oktober beschikbaar zijn op de BESTLIFE2030 website. Concept notes kunnen worden ingediend tot 8 januari 2024. Succesvolle aanvragers zullen dan begin maart een uitnodiging ontvangen om een volledig voorstel in te dienen. Deze subsidieregeling is bestemd voor maatschappelijke organisaties, NGOs en gemeenten die gevestigd zijn in de overzeese gebieden.

De projectfinanciering vanuit BESTLIFE2030 bedraagt 95% van de totale projectbegroting en is maximaal €100.000. Er geldt dus een 5% co-financieringsverplichting. De projectduur bedraagt tussen de 18 en 36 maanden. Zie voor meer informatie het originele persbericht (Engels) of neem contact op met de leden van het projectteam (contactgegevens onderaan dit bericht).

Over het BESTLIFE2030-programma

Het stoppen van de wereldwijde achteruitgang van biodiversiteit is een cruciaal aspect van de biodiversiteitsstrategie van de Europese Unie voor 2030. De overzeese gebieden van de EU herbergen een uitzonderlijk rijke biodiversiteit. Tegelijkertijd hebben ze te kampen met een aanzienlijke milieudruk en worden ze steeds kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering.

Het BESTLIFE2030-programma is gericht op bescherming en herstel van biodiversiteit, bescherming van natuurlijke hulpbronnen en aanpassing aan klimaatverandering in deze gebieden. BESTLIFE2030 wordt gefinancierd vanuit LIFE, een Europees subsidieprogramma voor milieu en klimaat.

Projecteam

Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation
Mark van der Wal
Senior Expert Ecosystems & Extractives
Jules Koppen
Jules Koppen
Expert Nature Conservation
Elske Swets
Head of Communications
Telefoon: 020-3018251