Ook in 2023 werkten wij weer aan een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd. Zoals altijd deden we dit samen met de Nederlandse IUCN-leden en met onze internationale partners; meer dan 100 maatschappelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Aan de hand van een kleine twintigtal inspirerende verhalen kijken we in dit jaarverslag terug op de stappen die wij in 2023 samen met hen hebben gezet.

Het jaar 2023 bracht tegenslagen die de toekomstperspectieven voor natuur en mensen hebben beïnvloed. Miljoenen mensen leden onder de ongeremde agressie en destructief landgebruik, terwijl klimaatverandering en biodiversiteitsverlies versnelden. We putten hoop uit de kracht van het maatschappelijk middenveld en de ongelofelijke veerkracht van de natuur. Samen vormen ze een recept voor optimisme.

Betekenisvolle stappen voor natuurbescherming

We zijn trots op de betekenisvolle stappen die in 2023 zijn gezet, zoals gepresenteerd in dit jaarverslag. Een paar voorbeelden:

  • In 28 landen steunden we meer dan 80 initiatieven van organisaties werkzaam in de frontlinie van natuurbescherming.
  • We ontwikkelden en lanceerden het prototype voor het National Dashboard Biodiversiteit, samen met Naturalis Biodiversity Center, SoortenNL en SOVON.
  • Via het Landaankoopfonds financierden we zes nieuwe projecten, waarmee natuurorganisaties ter plaatse 1.880 hectare kwetsbare natuur in vijf landen veiligstelden.
  • Met het MoMo4C-programma trokken we publieke investeringen ter waarde van meer dan €4 miljoen en private investeringen ter waarde van meer dan €11 miljoen aan.
  • We verstrekten €30.623 aan noodfondsen aan acht partnerorganisaties voor dringende noodhulp bij natuurrampen en voor juridische steun aan milieuactivisten.
  • We droegen bij aan 25 beleidsmaatregelen om de natuur te beschermen als onderdeel van ons GLA-programma.
  • We publiceerden een rapport dat inzicht biedt in de palmoliewaardeketen van Colombia naar de EU.

Nieuwe initiatieven

We ontwikkelden en startten ook meerdere nieuwe projecten, zoals het publiek-private programma NL2120 om kennis voor succesvolle natuuroplossingen te consolideren, Bottom Line! gericht op een rechtvaardige en succesvolle energietransitie met een zo klein mogelijke negatieve impact op natuur en mens en het PIDDA-project ter versterking van het werk van vrouwelijke natuurbeschermers in het Peruaanse Amazonegebied.

Blader door het jaarverslag