A group of women environmental defenders © Fundación Plurales

Lokale en inheemse vrouwen moeten een sleutelrol krijgen bij klimaattop

Van 6-18 november 2022 vindt in Sharm-el-Sheikh, Egypte, de VN-klimaattop plaats. Daar zullen regeringsleiders bespreken hoe zij er samen voor kunnen zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad. In de strijd tegen klimaatverandering worden vrouwen – vooral vrouwen uit lokale en inheemse gemeenschappen – echter nog onvoldoende betrokken. En dat terwijl juist zij keihard worden geraakt door de klimaatcrisis én met hun kennis en ervaring een essentiële rol kunnen spelen in het te lijf gaan van deze crisis.

Headerfoto: Een groep vrouwelijke natuurbeschermers © Fundación Plurales

Verminderde toegang tot natuurlijke hulpbronnen als gevolg van klimaatverandering heeft een verschillend effect op de bestaanszekerheid van mannen en vrouwen. Hun verantwoordelijkheid voor het verzamelen van water en brandhout maakt, bijvoorbeeld, dat vrouwen uit lokale en inheemse gemeenschappen in Oeganda door de gevolgen van klimaatverandering steeds meer tijd en energie moeten steken in het vervullen van huishoudelijke taken. Door wijdverspreide en langdurige droogte moeten zij inmiddels vele kilometers lopen om water voor hun familie te halen, waardoor ze worden blootgesteld aan zware omstandigheden en seksueel geweld.

Schat aan kennis en ervaring

De traditionele rolverdeling in veel lokale en inheemse gemeenschappen maakt het de verantwoordelijkheid van vrouwen om het gezin te voorzien van water en voedsel en daardoor zijn ze meer afhankelijk van een biodiverse en gezonde leefomgeving. Deze rolverdeling maakt echter ook dat vrouwen een schat aan kennis en ervaring bezitten die cruciaal is voor klimaatadaptatie en het behoud van voedselzekerheid. Daarbij speelt natuur een fundamentele rol in het reguleren van klimaat en biedt het enorme potentie om klimaatverandering te dempen en de impact ervan te bufferen.

Het zwaarst getroffen en het minst gehoord

Voor veel lokale en inheemse vrouwen is de klimaatcrisis al hun dagelijkse realiteit. Zij worden in deze crisis het zwaarst getroffen en het minst gehoord. Hun ervaring en kennis is echter essentieel voor het behoud van de natuur en de strijd tegen klimaatverandering. Daarom is het van cruciaal belang dat overheden die deelnemen aan klimaatconferentie van Sharm-el-Sheikh vrouwen de ruimte geven om hun stem te laten horen. Zet hen in als actieve deelnemers en leiders bij het formuleren van innovatieve oplossingen. Dat is dé sleutel tot efficiënte, duurzame én rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis.

Frederique Holle
Expert Environmental Justice