Nieuwe initiatiefwet verplicht bedrijven om mensenrechten, milieu en klimaat te respecteren

Vandaag dienen de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, VOLT en D66 de initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen in bij de Tweede Kamer. Deze wet verplicht bedrijven om te ondernemen met respect voor mens, milieu en klimaat in hun wereldwijde ketens. IUCN NL is zeer verheugd over dit wetsvoorstel.

Headerfoto: Houtkap in Suriname (c) Britta Jaschinski / IUCN NL

Bedrijven moeten misstanden in de keten aanpakken

De basis voor de initiatiefwet zijn de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, een set regels waar bedrijven al aan gewend zijn om mee te werken. Bedrijven moeten hun productieketens in kaart brengen en mogelijke misstanden identificeren. Mochten er misstanden worden gevonden, dan dient een bedrijf deze aan te pakken en in sommige gevallen te herstellen. Een onafhankelijke toezichthouder zal toezien op de naleving van de wet. 

‘De wet richt zich op alle typen mensenrechtenschendingen, alle vormen van milieuschade en klimaatschade in de hele waardeketen. Het is zeer belangrijk dat bedrijven verplicht worden om daarnaar onderzoek te gaan doen,’ zegt Antoinette Sprenger, Senior Expert Environmental Justice bij IUCN NL.

Effectief en ambitieus wetsvoorstel

De initiatiefwet kan een groot verschil maken voor lokale en inheemse gemeenschappen die op grondstofrijke gebieden wonen. Sprenger: ‘Bedrijven worden verplicht om deze mensen te betrekken bij hun plannen. Als er toch schendingen plaatsvinden zijn bedrijven verplicht om herstel te bieden.’

Nu dit wetsvoorstel er ligt, moet de politiek doorpakken en de wet spoedig behandelen. Zo kan Nederland ook op Europees niveau een belangrijke bijdrage leveren aan goede regels om mensenrechtenschendingen en verwoesting van de natuur te voorkomen.

Betere wetgeving

IUCN NL pleit op nationaal en internationaal niveau voor betere wetgeving die voorkomt dat bedrijven schade toebrengen aan mensenrechten, het milieu en het klimaat. Dat doen we als onderdeel van ons programma Forests for a Just Future, dat onder andere als doel heeft om de bewegingsvrijheid en veiligheid van natuurbeschermers te waarborgen.

Lees meer

Meer weten?

Antoinette Sprenger
Senior Expert Environmental Justice