Natuur is de sleutel tot succes in de klimaatonderhandelingen

Op 1 november 2021 gaat de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties (de COP26) van start in Glasgow. Dit zal de eerste keer zijn dat de nationale klimaatdoelstellingen van ieder land worden aangescherpt. Geef de natuur een rol in deze landelijke klimaatplannen. Dat is de sleutel tot succes. 

Headerfoto: Mangrove forest photo by Curioso Photography on Unsplash

Er is geen land dat broeikasgasuitstoot, armoede en biodiversiteitsverlies kan aanpakken zonder zogenaamde ‘nature-based solutions’: gebruikmaken van de kracht van de natuur om maatschappelijke problemen op te lossen. De natuur kan een cruciale rol spelen in het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van een mangrovebos of zeegrassen om dijkdoorbraken te voorkomen. Of bodemleven herstellen om landbouwgrond weer veerkrachtig te maken. 

In aanloop naar COP26 worden nature-based solutions steeds vaker genoemd als de sleutel om de drie wereldproblemen van klimaatverandering, armoede en biodiversiteitsverlies gezamenlijk op te lossen. De waardering wordt vooral uitgesproken door de VN, regeringen, internationale natuurbeschermers en bedrijven. 

Traditioneel worden maatschappelijke vraagstukken, zoals ook klimaatverandering, opgelost met ‘harde’ middelen: beton, machines en chemische middelen. Bijvoorbeeld rivierdijken om overstromingen te voorkomen en pesticiden om gewassen te beschermen tegen insectenplagen. Het besef dringt steeds meer door dat dit soort technologische ingrepen grote nadelen met zich kunnen meebrengen: dijken zijn duur en vergen veel onderhoud; pesticiden bestrijden niet alleen plagen, maar ook het bodemleven. 

De sleutel tot succes is om natuur als een bondgenoot te zien in de strijd tegen klimaatverandering. Als dit goed wordt gedaan, dan kan het een driedubbele winst opleveren voor klimaat, biodiversiteit en de economie. Dit onderschrijft ook de zero-draft van de post-2020 biodiversiteitsdoelen, die tijdens de biodiversiteitstop COP15 tussen 11-15 oktober verder vorm krijgt. 

Meer weten?

Maxime Eiselin
Senior Expert Nature-based Solutions