Deel

Pagina delen met AddThis

Waarom het werkt

Effectief

Beschermde gebieden worden algemeen beschouwd als een van de meest succesvolle instrumenten voor het behoud van de biodiversiteit. Het verlenen van een beschermde status aan een gebied wordt dan ook al eeuwen toegepast door lokale en inheemse gemeenschappen, en sinds het eind van de 19e eeuw ook door overheden en andere organisaties.

Lokale betrokkenheid

Natuurgebieden zijn vaak van groot belang voor de levensvoorziening van de lokale bevolking. Bovendien kennen gemeenschappen vaak culturele of religieuze waarden toe aan een gebied. Tegelijkertijd kunnen zij de natuur in het gebied in gevaar brengen, bijvoorbeeld doordat zij er hun vee laten grazen of hout kappen. Door lokale gemeenschappen een centrale rol te laten spelen leggen we een basis voor goed beheer van het gebied.

  Meer weten?

  Neem contact op met onze expert.

  Facts

  • Er zijn op dit moment zo’n 200.000 beschermde gebieden op aarde
  • 13% van het aardoppervlak wordt beheerd door lokale gemeenschappen
  • In 2020 moet minimaal 17% van het aardoppervlak beschermd gebied zijn, en 10% van het oceaanoppervlak
  • De 6 IUCN-categorieën voor beschermde gebieden vormen de internationale standaard voor goed beheer

  Beschermde gebieden vormen de hoeksteen van biodiversiteitsbehoud. - VN Biodiversiteitsconventie (CBD)

  Actueel

  Projecten

  DeelPagina delen met AddThis