Natuurbehoud belangrijk voor biodiversiteit en klimaat (c) SOC

Landaankoopfonds: natuurbehoud is een belangrijke oplossing voor de biodiversiteits- en klimaatcrises

Een van de grootste bedreigingen voor biodiversiteit wereldwijd is de versnippering en achteruitgang van natuurlijk leefgebied. Het is essentieel dat we de resterende natuur, de basis voor al het leven op aarde, behouden. Het IUCN NL Landaankoopfonds steunt ngo’s over de hele wereld om natuur veilig te stellen, te beschermen en te verbinden. Elk jaar wordt na een grondig selectieproces een aantal landaankoopprojecten geselecteerd. We lichten drie projecten uit die in 2023 zijn geselecteerd om biodiversiteitshotspots in Ecuador, Colombia en Brazilië te behouden.  

Headerfoto: Pinché-aapje in Colombia © SOC

Natuurbeschermingshelden

Het veiligstellen, verbinden en herstellen van de natuur is cruciaal voor biodiversiteitsbehoud, het beperken van klimaatverandering en het beschermen van bedreigde diersoorten. Samenwerken met lokale gemeenschappen essentieel voor een effectief en duurzaam beheer van deze beschermde gebieden.

De ngo’s die ondersteund worden door het Landaankoopfonds stellen het natuurgebied veilig en worden verantwoordelijk voor de private beschermde gebieden. De mensen die bij deze lokale ngo’s werken zijn ware helden in de frontlinie van natuurbescherming. Dankzij hen creëren deze projecten een win-win voor de biodiversiteit, het klimaat en het menselijk welzijn.

Ondersteund door een klein team, werken Felipe Alfonso-Cortes en Natalia Fuentes van Proyecto Washu in de Ecuadoraanse kustregio Manabí, waar ontbossing in hoog tempo plaatsvindt.

Natuurbehoud en -herstel in Ecuador voor biodiversiteit en klimaat
Gefragmenteerd bos in Manabí, Ecuador. © Proyecto Washu  

Verbinden van gefragmenteerd bos in Ecuador

Twee van deze natuurbeschermingshelden zijn Felipe Alfonso-Cortes en Natalia Fuentes van Proyecto Washu in Ecuador. Ondersteund door een klein team, werken zij in de kustregio Manabí, waar ontbossing in hoog tempo plaatsvindt. Bossen met een rijke biodiversiteit, met soorten als de ernstig bedreigde bruinkopslingeraap (Ateles fusciceps fusciceps) en de Ecuadoraanse witvoorhoofdkapucijnaap (Cebus aequatorialis), worden gekapt voor mijnbouw en landbouwgrond.

Door verschillende bosfragmenten aan te kopen en ze met elkaar te verbinden door herbebossing, draagt Proyecto Washu bij aan het behouden van een hotspot van biodiversiteit. In 2022 begon de Ecuadoraanse stichting met het creëren van een privaat reservaat door 201 hectare aan te kopen.

Het Landaankoopfonds sloeg de handen ineen met andere organisaties om nog eens 340 hectare aan te kopen, waarvan 46 hectare direct door het Landaankoopfonds wordt gedekt. Deze uitbreiding creëert een beschermd gebied van in totaal 541 hectare.

Door de grote verscheidenheid aan ecosystemen heeft het tropische Andesgebied Tumbes-Choco-Magdalena een extreem rijke biodiversiteit, waaronder 755 soorten bloeiende planten, 96 soorten reptielen en 386 soorten vogels.

Behoud van een biodiversiteitshotspot in Colombia

Om meer impact te hebben, werkt het Landaankoopfonds vaak samen met andere donororganisaties. Dit is ook het geval in Colombia, waar de Ornithological Society of Cordoba (SOC) de tropische Andesgebied Tumbes-Choco-Magdalena beschermt. Door de grote verscheidenheid aan ecosystemen heeft deze regio een extreem rijke biodiversiteit, waaronder 755 soorten bloeiende planten, 96 soorten reptielen en 386 soorten vogels.

Maar deze biodiversiteitshotspot wordt bedreigd door een hoge mate van ontbossing voor industriële landbouw, veeweiden, mijnbouw, illegale gewassen en de aanleg van wegen. Naar schatting is 21% van het natuurlijke bos tussen 2001 en 2019 verdwenen.

Met de steun van het Landaankoopfonds kan SOC nu 101 hectare beschermen, een aanzienlijk deel van de 273 hectare die zal worden beschermd. Het nieuwe reservaat zal een toevluchtsoord vormen voor soorten als de wurgarend (Morphnus guianensis) en de inheemse blauwknobbelhokko (Crax alberti), waarin ze bescherming vinden tegen de bedreigingen van ontbossing, jacht en andere menselijke activiteiten.

Proyecto Washu beschermt een biodiversiteitshotspot in Ecuador
Proyecto Washu team in the cloud forest.
© Proyecto Washu         
Rijke biodiversiteit in Colombia
Inheemse blauwknobbelhokko in Colombia. © SOC

Connectiviteit van Braziliaanse natuurgebieden verbeteren

Het Atlantische Woud van Brazilië is een hotspot van biodiversiteit en het leefgebied van de noordelijke spinaap (Brachyteles hypoxanthus), een van de meest bedreigde primaten op aarde. Ontbossing veroorzaakt al een lange tijd versnippering van het bos en bedreigd het habitat van de spinaap en andere soorten.

Nationaal Park Caparaó en het staatspark Serra do Brigadeiro zijn twee belangrijke gebieden voor de bescherming van de noordelijke spinaap. De Braziliaanse ngo Rede Eco-Diversa verbindt belangrijke stukken woud met elkaar en draagt zo bij aan de connectiviteit van de twee beschermde gebieden.

Hartelijk dank voor uw steun!

De impact van ons Landaankoopfonds is mogelijk dankzij de Nationale Postcode Loterij en andere fondsen. Ook ontvangen we steeds meer particuliere donaties. Dankzij gulle bijdragen van particulieren en bedrijven konden we meer initiatieven steunen die bijdragen aan biodiversiteitsbehoud en het beperken van klimaatverandering, waaronder:

  • Fundación Bioconservancy in de uitbreiding van de Mesenia-Paramillo in Colombia;
  • herstel van het leefgebied van het pinché-aapje door Proyecto Titi;
  • Alliance for Tompotika Conservation in de uitbreiding van het Panganiareservaat in Indonesië;
  • Third Millennium Alliance in Ecuador;
  • NATIVA Bolivia om trapcamera’s te plaatsen in het Santo Palo reservaat;
  • Biodiversa Colombia;
  • Asociación Armonía voor de aankoop van materiaal voor monitoring; en
  • andere projecten die we binnenkort aankondigen!

Meer informatie? Neem contact op met:

Marc Hoogeslag
Senior Expert Nature Conservation
Frederique Holle
Expert Environmental Justice