Fireflies in Colombia

Rijkdom aan vuurvliegjes vindt een toevluchtsoord in natuurreservaat Mesenia-Paramillo

Het wordt nooit helemaal donker in het natuurreservaat Mesenia-Paramillo in Colombia. Nadat het laatste zonlicht is verdwenen, verlichten miljoenen vuurvliegjes het nachtelijke landschap. Vuurvliegjes komen op vrijwel elk continent voor, maar in deze regio is de rijkdom aan soorten uniek. Recent identificeerde de Braziliaanse onderzoeker Luiz Felipe Lima Da Silveira 48 soorten vuurvliegen in het gebied, waarvan er twaalf nieuw zijn voor de wetenschap. Deze rijkdom geeft een goed signaal over de gezondheid van het natuurreservaat van Fundación Bioconservancy.

Alle foto’s in dit artikel: © Luis Mazariegos / Fundación Bioconservancy

De wonderlijke wereld van vuurvliegjes

Dat vuurvliegjes een gevoel van verwondering oproepen, komt misschien doordat ze sterren op aarde lijken. Ze zenden lichtsignalen uit als een vorm van communicatie en kunnen zelfs elkaar imiteren om partners aan te trekken of concurrentie op het verkeerde pad te brengen. Hun lichtpunten zijn de meest efficiënte lampen ter wereld: vuurvliegjes zetten 100% van hun energie tijdelijk om in licht. Omdat hierbij geen warmte wordt opgewekt, wordt dit koud licht genoemd.

Tijdens een recente onderzoeksexpeditie identificeerde de Braziliaanse onderzoeker Luiz Felipe Lima Da Silveira 48 soorten vuurvliegen in het Colombiaanse natuurreservaat Mesenia-Paramillo. Twaalf van deze soorten zijn nieuw voor de wetenschap en andere soorten waren al een eeuw niet meer gezien in het gebied. De bevindingen van Lima Da Silveira onthulden een opmerkelijke diversiteit van de soortengroep in het private natuurreservaat.

Mesenia-Paramillo, gelegen in het noordwesten van de Colombiaanse Andes, heeft niet alleen een grote diversiteit aan vuurvliegjes, maar is ook een van de belangrijkste leefgebieden voor vogels Noord- en Zuid-Amerika. Er zijn meer dan 400 vogelsoorten waargenomen, waarvan 30 soorten op de IUCN Rode Lijst staan en 26 endemisch zijn of in een beperkt gebeid voorkomen. Bovendien worden er nog steeds nieuwe soorten reptielen, amfibieën en insecten ontdekt in het gebied.

Gezond leefgebied in natuurreservaat

Vuurvliegpopulaties gaan wereldwijd achteruit en veel soorten staan als bedreigd of kwetsbaar op de IUCN Rode Lijst. Ze zijn erg gevoelig voor veranderingen in hun omgeving en worden vooral beïnvloed door pesticiden, lichtvervuiling en het verlies van leefgebied. De toenemende druk van de mens op het milieu heeft dan ook een directe invloed op vuurvliegjes.

De vele soorten in het Colombiaanse natuurreservaat, dat een unieke topografie en een verscheidenheid aan ecosystemen heeft, is dan ook goed nieuws voor de staat van het private natuurreservaat. Het private reservaat is in 2007 gecreëerd door Fundación Bioconservancy.

Steun van het Landaankoopfonds

De regio van het reservaat wordt ernstig bedreigd door houtkap, begrazing door vee, landbouw en goudwinning. Van een groot deel van het woud – dat een enorme rijkdom heeft aan biodiversiteit – werd graasland gemaakt. Dankzij de steun van het Landaankoopfonds en andere organisaties beslaat het natuurreservaat Mesenia-Paramillo nu 7.000 hectare. Aangetaste natuur is hersteld, waardoor diersoorten kunnen terugkeren.

In 2012 steunde het Landaankoopfonds de aankoop van 800 hectare die werd toegevoegd aan het beschermde gebied en bijdroeg aan het verbinden van een beschermingscorridor. Door een samenwerking met Bird Brewery in 2023 kan Bioconservancy nu vijf hectare land toevoegen aan het natuurreservaat.

Meer informatie? Neem contact op met:

Marc Hoogeslag
Senior Expert Nature Conservation
Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation