Waddenzee

Oproep 22 organisaties aan UNESCO: behoud Werelderfgoedstatus Waddenzee

Geen enkel verzoek of dringende oproep van UNESCO over het behoud van de Werelderfgoed Waddenzee lijkt op korte termijn te worden opgevolgd. Dat schrijven IUCN-lidorganisatie Waddenvereniging en 21 andere maatschappelijke organisaties uit Denemarken, Duitsland en Nederland in een brief aan de secretaris generaal van UNESCO.

In september 2023 besloten de 18 landen in het UNESCO Werelderfgoed Comité een aantal dringende oproepen te doen aan de Nederlandse, Duitse en Deense regering. De formele reactie van de drie landen maakt pijnlijk duidelijk dat er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep van UNESCO. Daarmee lijken de drie regeringen de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee te ondermijnen. Terwijl het behoud van die status de nadrukkelijke wens is van provincies, gemeentes, waterschappen, natuurorganisaties en veel ondernemers rond de Waddenzee.

Van cruciaal belang voor biodiversiteit

Coenraad Krijger, directeur van IUCN NL: ‘De Waddenzee is naast UNESCO Werelderfgoed een Natura 2000-gebied van cruciaal belang voor niet alleen de Europese maar ook de Afrikaanse biodiversiteit, onder andere vanwege de miljoenen vogels die er broeden, overwinteren en bijtanken tijdens hun trek. Effectieve bescherming van natuurgebieden als de Waddenzee is essentieel om onze biodiversiteit en ecosystemen te beschermen.’

IUCN World Conservation Congress riep al op om te stoppen met gaswinning

Tijdens het IUCN World Conservation Congress in 2021 riepen natuurorganisaties, kennisinstellingen en andere lidstaten de Nederlandse regering al op om te stoppen met gaswinning in de Waddenzee en om geen vergunning voor nieuwe gaswinning bij het Friese dorp Ternaard te verlenen. Natuurgebieden met een UNESCO World Heritage status zoals de Waddenzee behoren wereldwijd tot de meest beschermwaardige vanwege hun unieke karakter en grote internationale belang. De motie die de Waddenvereniging hierover indiende, werd met een grote meerderheid van IUCN leden aangenomen.

Lees meer