BESTLIFE2030 is een fonds dat financiering biedt aan projecten voor natuurbehoud en –herstel in de overzeese gebieden van de Europese Unie, waaronder Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.

Het stoppen van de wereldwijde achteruitgang van biodiversiteit is een cruciaal aspect van de biodiversiteitsstrategie van de Europese Unie voor 2030. De overzeese gebieden van de EU herbergen een uitzonderlijk rijke biodiversiteit. Tegelijkertijd hebben ze te kampen met een aanzienlijke milieudruk en worden ze steeds kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering.

Het BESTLIFE2030-programma biedt financiering aan projecten gericht op bescherming en herstel van biodiversiteit, bescherming van natuurlijke hulpbronnen en aanpassing aan klimaatverandering in deze gebieden.

Het programma richt zich op de volgende zes regio’s: Amazone, Cariben, Pacifische eilanden, Indische oceaan, Micronesië en Groenland. IUCN NL is als regionale hub het aanspreekpunt voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.

BESTLIFE2030 wordt gefinancierd vanuit LIFE, een Europees subsidieprogramma voor milieu en klimaat. Het wordt gecoördineerd door IUCN Europa.

Meer informatie

Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation
Jules Koppen
Jules Koppen
Expert Nature Conservation
Mark van der Wal
Senior Expert Ecosystems & Extractives
Elske Swets
Head of Communications
Telefoon: 020-3018251