Klimaatverandering leidt tot veranderende weersomstandigheden. Wereldwijd heeft dat gevolgen voor kwetsbare bossen, kuststreken en droge gebieden. De natuur vormt een krachtig middel in de strijd tegen klimaatverandering. Door gebruik te maken van natuurlijke oplossingen, ook wel nature-based solutions, kunnen we ons ook wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo kan het aanplanten van mangrovebossen een belangrijke rol spelen in kustbescherming en zo helpen om overstromingen te voorkomen.

Headerfoto door Muhammadh Saamy op Unsplash

Nature-based Solutions: natuurkracht benutten

Nature-based solutions gaat uit van de kracht van de natuur en zet deze in als bondgenoot in het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals overstromingen en droogte. Nature-based solutions gaan vaak hand-in-hand met het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.

Foto door Jon Moore op Unsplash

Financiering van natuurlijke kustbeschermingsprojecten

Om de business case sluitend te krijgen voor bedrijven die werken aan kustbescherming met nature-based solutions is het vaak nodig om additionele financiering aan te trekken. Naast het aantrekken van publieke financiering, kan ook een inkomstenstroom uit verhandelbare carbon credits worden verkregen. In een markstudie onderzochten we hoe dit soort ‘blended finance’ kan worden gestructureerd om een aantrekkelijke business case te maken voor bedrijven en investeerders.

Ook brachten we de belangrijkste richtlijnen en handvaten in kaart om dergelijke projecten met een landschapsbenadering op te zetten. Op die manier levert natuurlijke kustbescherming zowel iets op voor klimaat, biodiversiteit en lokale welvaart in de ontwikkelingslanden waar deze worden ingezet, als voor de financiers van de projecten.

Webinar: Financing Nature-based solutions in developing countries

Onze studie werd gepresenteerd tijdens een seminar op 17 december 2021. Tijdens dit webinar keken we naar innovatieve manieren van financiering en gaven we praktische richtlijnen voor het ontwikkelen van businessmodellen voor deze projecten. Kijk het webinar hier terug.

Meer weten?

Maxime Eiselin
Senior Expert Nature-based Solutions