Het Virunga National Park is gevestigd in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). Het is de thuisbasis van vele zeldzame, endemische en bedreigde diersoorten. Voorbeelden hiervan zijn berggorilla’s, olifanten, nijlpaarden en chimpansees. Het gebied in en rond het park staat echter onder druk door conflicten, gewapende groepen, illegale activiteiten en bevolkingsgroei. Met dit project, dat gericht is op de jongste generatie in de DRC, willen we Congolese jongeren stimuleren om ‘actors of hope’ te worden voor een betere toekomst van het Virunga gebied.

Headerfoto: (c) Paul Villaespesa

Veel gemeenschappen rond het Virunga National Park leven van visvangst, veehouderij en landbouw; ongeveer 80% van hen leeft onder de armoedegrens. Conflicten tussen mens en dier komen vaak voor bij gemeenschappen die hun akkers rond het Virunga National Park hebben; de wilde dieren voeden zich met hun gewassen. Dit zorgt voor conflicten tussen de gemeenschappen en de autoriteiten van het Virunga National Park. De bevolking van de DRC is jong: meer dan 68% van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Dit betekent dat de toekomst van Virunga in hun handen ligt. Het park heeft de steun nodig van de jongste generatie van de DRC.

Door de band tussen jongeren en de beheerders van het Virunga National Park te herstellen, willen we de mensen bewust maken van de belangrijke rol die het nationale park kan spelen voor de gemeenschappen die in de buurt van het gebied wonen en voor hun bestaansmiddelen. Door middel van sport en culturele activiteiten werken we aan het versterken van de cohesie tussen de gemeenschappen in het Virunga gebied. Tot slot bieden we jongeren de kans om deel te nemen aan de actieplannen voor natuurbehoud in het Virunga National Park.

Wat willen we met dit project bereiken:

  • Virunga scouts treden op als ambassadeurs voor de bescherming van het Virunga Park.
  • Kinderen zijn zich bewust van het belang van de natuur en mobiliseren hun leeftijdsgenoten voor de bescherming van het milieu.
  • Jongeren sluiten zich niet aan bij gewapende groepen en vermijden vernietiging van het park.
  • Het leven en de omgeving van jongeren wordt verbeterd door hun vaardigheden te trainen en bij te dragen aan een duurzaam bestaan.
  • Virunga-jongeren zijn actieve burgers die in staat zijn een positieve bijdrage te leveren aan de veiligheid en stabiliteit in Virunga.
  • De relatie tussen de jongeren, hun leeftijdsgenoten, het park en hun natuurlijke omgeving wordt hersteld.

Virunga Verkenners

Als jonge ambassadeurs van het Virunga National Park spelen de Virunga Scouts een belangrijke rol bij de bescherming van het park. Onze partner FESCO rekruteert de scouts in de gemeenschappen rond het Virunga National Park. Een animatieteam begeleidt de jongeren totdat ze 21 zijn.

Door de activiteiten van de begeleiders worden de jongeren bewust gemaakt van de scoutswetten, die onder meer betrekking hebben op de bescherming van de natuur, het samenleven en het respecteren van anderen. De jonge scouts organiseren vervolgens bewustmakingssessies in hun respectieve gemeenschappen, waarbij ze de leden van hun gemeenschap (familie, ouders) informeren over het belang van de bescherming van de natuur. Ze doen dit in kleine groepen, maar ook in levende theaters met grote publieksparticipatie.

Om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen, komen scoutinggroepen uit verschillende gemeenschappen regelmatig bij elkaar.

Virunga scouts

Virunga Jeugd voetbaltoernooi

Virunga voetbal toernooien

Een andere belangrijke pijler in het project is onderwijs en fitness: met de nadruk op fitness door sport ondersteunen we hen om veerkrachtige jonge leiders te worden in deze uitdagende omgeving. Om mensen bewust te maken van het belang van natuurbehoud in het Virunga National Park en om de cohesie van de lokale gemeenschappen te versterken, hebben we samen met onze partner IDPE een jaarlijks voetbaltoernooi opgezet.

De laatste edities van het toernooi hebben het succes van dit concept bewezen: meer dan 20 teams namen deel (16 mannen, 4 vrouwen) aan de wedstrijd en er waren meer dan duizenden bezoekers uit de Virunga regio. Hierdoor is de verbondenheid van de gemeenschappen versterkt en de zichtbaarheid van de inspanningen voor natuurbehoud in het Virunga National Park vergroot.

Ondernemerschap

Het gebrek aan beschikbare banen dwingt mensen soms tot stroperij en andere illegale, milieuverwoestende activiteiten. Daarom leiden we jongeren op in vaardigheden zoals timmeren en naaien. Ook organiseren we plastic afvalinzamelingen onder toezicht van onze partners FECOPEILE en FESCO. Verder zijn we rond Lake Edward een jeugdcentrum aan het opzetten voor peer-to-peer leren. Uiteindelijk zullen de jongeren, na een opleiding in ondernemerschap, zich nuttig kunnen maken in de gemeenschap. Door de economische autonomie kunnen de jongeren afstand nemen van de illegale activiteiten die de natuur in het Virunga National Park vernietigen.

Ondernemerschap

Verbinding door culturele activiteiten

Connecties door culturele activiteiten

Mzee Mbukuli is een bekende artiest en acteur in Goma. Met zijn steun voeren wij culturele activiteiten uit, zoals filmvertoningen en interactieve toneelstukken. Deze culturele activiteiten zijn er om de plaatselijke gemeenschappen aan te moedigen om samen te werken met de beheerders van beschermde gebieden en natuurbehoud te bevorderen. Ook zorgen deze activiteiten ervoor dat jongeren niet betrokken raken bij illegale activiteiten. Door de jonge deelnemers te begeleiden en hun ervaringen te delen, hopen we een nieuwe basis te leggen voor het behoud van het Virunga National Park op lange termijn.

Meer weten?