Foto © Erwin Mascarinas, NTFP-EP Philippines/IUCN NL

In het vijf jaar durende partnerschap Shared Resources Joint Solutions (2016 – 2020) versterkten we samen met het Wereld Natuur Fonds en het Ministerie van Buitenlandse Zaken de capaciteit van lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties in 16 lage- en middeninkomenslanden om samen met overheden en bedrijven de ecosysteemdiensten watervoorziening, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid veilig te stellen.

Overal ter wereld staan ecosystemen en de diensten die zij leveren onder druk. De toenemende wereldbevolking en het streven naar economische groei leiden ertoe dat de natuur steeds vaker moet wijken voor grootschalige landbouw, mijnbouw en infrastructuur. Daardoor raken wereldwijd ecosystemen verstoord en worden steeds meer planten- en diersoorten met uitsterven bedreigd. Dat is niet alleen slecht nieuws voor de natuur, maar ook voor de mens die afhankelijk is van wat de natuur te bieden heeft. Lokale bevolking kan niet meer in haar levensonderhoud voorzien, en ook bedrijven lijden onder de eindigheid van natuurlijke hulpbronnen.

Economische, ecologische en sociale waarden in balans

Om ons natuurlijk kapitaal veilig te stellen voor de toekomst, moeten we een balans vinden tussen economische, ecologische en sociale waarden. Dat vraagt om een integrale aanpak waarbij de belangen van de verschillende stakeholders in een landschap afgestemd zijn op, en in balans zijn met, de draagkracht van de natuur.

Pleiten voor groene en inclusieve ontwikkeling

Toch worden lokale gemeenschappen en natuurbeschermers – vertegenwoordigd in maatschappelijke organisaties – vaak nauwelijks betrokken bij de besluitvorming over een landschap. Terwijl juist deze groepen veel kennis hebben over het landschap en de natuur en zij als eerste de negatieve gevolgen ondervinden van veranderingen daarin. Daarom helpen we lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties zeggenschap te krijgen in multi-stakeholder partnerschappen met overheden en bedrijven en versterken we hun capaciteit om succesvol te pleiten voor inclusieve, groene ontwikkeling.

Shared Resources Joint Solutions (SRJS) was één van de 25 strategische partnerschappen binnen het beleidskader ‘Samenspraak en Tegenspraak’ van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Voor meer informatie, neem contact op met

Sander van Andel
Senior Expert Nature Conservation