Protest vrouwelijke natuurbeschermers

Nieuw dieptepunt: recordaantal moorden op natuurbeschermers

In 2019 zijn 212 mensen om het leven gebracht omdat zij opkomen voor de natuur, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van Global Witness. Een nieuw dieptepunt. Colombia en de Filipijnen blijken, net als vorig jaar, de dodelijkste landen voor natuurbeschermers.

Global Witness becijfert dat er sinds het klimaatakkoord van Parijs in december 2015 gemiddeld wekelijks vier natuurbeschermers vermoord worden. Een nog veel grotere groep wordt het zwijgen opgelegd door geweld, arrestaties, bedreigingen of rechtszaken.

Vorig jaar registreerde de Global Witness 212 dodelijke slachtoffers, een recordaantal. Bovendien zijn deze cijfers slechts het topje van de ijsberg: in veel landen is de verstrekte informatie onbetrouwbaar en in afgelegen gebieden worden sterfgevallen niet altijd geregistreerd.

In 2019 viel meer dan de helft van de doden in twee landen: Colombia (64) en de Filipijnen (43).

Mijnbouw dodelijkste sector

De meeste conflicten waarbij doden vallen zijn gerelateerd aan mijnbouw (50) en de grootschalige agro-industrie (34), zoals palmolie en soja. Het aantal doden gerelateerd aan verzet tegen houtkap steeg met 85% naar 24 dodelijke slachtoffers in 2019.

Zorgelijke trend

In het NOS Journaal van 29 juli op NPO Radio 1 benadrukte Doris Schyns, woordvoerder van IUCN NL, dat het geweld tegen natuurbeschermers een zorgelijke trend is, die al jaren aan de gang is.

Concrete interventies

IUCN NL werkt daarom aan concrete interventies die de veiligheid van bedreigde natuurbeschermers verbeteren, zoals een registratiesysteem om beter inzicht te krijgen in de problematiek, veiligheidstrainingen en maatregelen en het documenteren van bewijs voor strafzaken. Ook heeft IUCN NL een noodfonds om natuurbeschermers in veiligheid te brengen bij acuut gevaar en verleent zij juridische bijstand.  

Structurele oplossing

Naast dergelijke praktische maatregelen om de veiligheid van natuurbeschermers te vergroten, is er nood aan een structurele oplossing. Wij pleiten daarom bij de EU voor een Bindend VN Mensenrechtenverdrag voor bedrijven, dat afdwingt dat natuurbeschermers en hun rechten worden gerespecteerd. Samen met andere maatschappelijke organisaties, zoals ActionAid, Milieudefensie en SOMO, roept IUCN NL de Nederlandse overheid op om zich te blijven inzetten voor de totstandkoming van dit verdrag en binnen de EU een voortrekkersrol te spelen om ook andere landen te overtuigen van de noodzaak van dit verdrag.

Meer weten?

Liliana Jauregui
Liliana Jauregui
Senior Expert Environmental Justice