Bescherming van zeldzame vogels en grote katachtigen in Panama

Koen de Geus maakt met zijn toerfiets een 20.000 kilometer tellende tocht door Midden- en Zuid-Amerika om geld in te zamelen voor natuurbehoud. Onderweg bezoekt hij lokale natuurorganisaties die met steun van het IUCN NL landaankoopfonds een natuurgebied hebben aangekocht of uitgebreid. De vijfde organisatie die hij bezoekt is CREA, die de twee delen van Cocobolo natuurreservaat in Panama met elkaar verbond, zodat onder andere zeldzame vogelsoorten en grote katachtigen beter beschermd zijn. 

Headerfoto: Jaguar aan een rivieroever © Carlos Navarro

De Mamoni-vallei in Panama is een zeer divers gebied waar veel bedreigde soorten leven. Het ligt in de bufferzone van twee kritieke schakels in de Meso-Amerikaanse Biologische Corridor: het Nationaal Park Chagres en de Narganá wildernis. 

Chagres en Narganá hebben allebei te lijden onder illegale jacht en houtkap door arme plattelandsbewoners uit de Mamoni-vallei. Deze vallei zelf raakt steeds verder ontbost, waardoor mensen hun toevlucht nemen tot de twee natuurgebieden. 

Zekere oogsten voorkomen ontbossing


Die ontbossing wordt veroorzaakt door een gebrek aan voedselzekerheid, omdat de lokale boeren te weinig kennis hebben van duurzame landbouwtechnieken. De ngo CREA zet daarom in op het verspreiden van die kennis, zodat de mensen zekerder kunnen zijn van hun oogst en het bos gespaard blijft. 

Daarnaast stimuleert CREA het behoud van de bossen in de Mamoni-vallei, om de belangrijke biodiversiteit in het gebied te behouden en om de voordelen van natuurbescherming in de praktijk te laten zien. Het Cocobolo Natuurreservaat, dat sinds 2006 door CREA beheerd wordt, is daarbij van groot belang. 

Geliefd gebied voor onderzoekers


Het reservaat wordt beheerd met het oog op het behoud van de biodiversiteit én heeft als doel het nut van tropische bossen voor het welzijn van de mensheid aan te tonen. Het is een studiecentrum voor lokale en internationale studenten en een geliefd onderzoeksgebied voor nationale en internationale onderzoekers. 

Zeldzame vogels en katachtigen


Het Cocobolo Natuurreservaat is een vochtig tropisch woud dat het leefgebied vormt voor verschillende wereldwijd bedreigde soorten, waaronder verschillende zeldzame vogels, zoals de bruine hokko (Crax rubra), Goldmans kwartelduif en de blauwgouden tangare, een bedreigde kikkersoort (Atelopus limosus), en een aantal katachtigen, zoals de jaguar (Panthera onca), de margay (Leopardus wiedii) en de ocelot (Leopardus pardalis).

Het reservaat bestond uit twee delen, die niet met elkaar verbonden waren: een noordelijk deel van 370 hectare, dat aansluit op de Narganá wildernis, en een zuidelijk deel van 50 hectare, dat aansluit op de rivier Mamoni.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Gebrek aan verbondenheid problematisch


Het feit dat de twee gebieden niet met elkaar verbonden waren, was om verschillende redenen problematisch. Het landgebruik in het tussengelegen gebied vormde een grote bedreiging voor de ecologische integriteit van het reservaat. En de ecologische achteruitgang in het reservaat zou alleen maar groter worden door de toenemende menselijke invloed in het gebied. Lokale bewoners gebruikten het tussengelegen gebied om te jagen en om illegaal het reservaat binnen te gaan. 

Ecologische verbinding en bescherming


Met steun van het IUCN NL Landaankoopfonds kon CREA in 2008 het tussenliggende gebied van 50 hectare aankopen. Zo kon de organisatie het reservaat uitbreiden en de twee bestaande delen met elkaar verbinden. Daardoor wordt het hele reservaat beter beschermd tegen invloeden van buitenaf én werden de verschillende ecosystemen van reservaat met elkaar verbonden. 

Fietsende vogelaar

Sinds november 2021 fietst Koen de Geus door Midden- en Zuid-Amerika om geld in te zamelen voor natuurbehoud via het IUCN NL Landaankoopfonds. Volg zijn avontuur via zijn websiteInstagram of PolarSteps.

Meer lezen?