Met behulp van een zelfgemaakte video wisten boeren uit India hun dorpsgenoten te overtuigen om te stoppen met het platbranden van bos voor landbouw. Gezamenlijk werken zij nu aan duurzame inkomstenbronnen, zoals de productie van honing.

Headerfoto: Shooting a participatory video © IUCN NL

Probleem

In het dorp Sakal Aduma in Noordoost India wordt al decennialang door boeren aan kap- en brandlandbouw gedaan (ook wel slash and burn of jhumming genoemd). Dat betekent dat stukken bos worden platgebrand om landbouwgrond te creëren. De praktijk van slash and burn veroorzaakt echter bodemerosie, waardoor de grond steeds minder vruchtbaar wordt. De dorpelingen zien hun oogsten dan ook steeds verder teruglopen. Waar zij in de jaren 80 nog drie graanschuren konden vullen, is de opbrengst van hetzelfde land nu nog nauwelijks genoeg om hun eigen families te voeden.

Aanpak

Samen met de lokale natuurorganisatie Wildlife Trust of India startte IUCN NL een project om de boeren van Sakal Aduma te stimuleren over te stappen op een meer duurzame vorm van landbouw. Onderdeel van dit project was het zelf maken van een video. Lokale bevolkingsgroepen kregen via een participatory video training de kennis en vaardigheden aangereikt om een eigen film te bedenken en maken. Via film konden zij op een eenvoudige en toegankelijke manier problemen analyseren, actie ondernemen en daarover communiceren met andere gemeenschappen en beleidsmakers. De dorpelingen in Sakal Aduma maakten een overtuigende film over de problemen die zij ervaren als gevolg van kappen en branden.

Resultaat

De video stimuleerde de dorpsbewoners om zelf oplossingen voor het probleem aan te dragen. Bovendien vormde de video’s voor de makers een krachtig hulpmiddel om anderen te overtuigen ook te stoppen met slash and burn. Met succes: de video bracht een proces op gang waarbij diverse dorpelingen besloten over te stappen op duurzamere inkomstenbronnen die minder negatieve impact hebben op de natuur. Zij zijn bijvoorbeeld koffie- en theeplantages of imkerijen opgestart. Hierbij helpen de dorpelingen elkaar: naar aanleiding van de film is binnen de gemeenschap een vraagbaak opgericht voor families die soortgelijke stappen willen nemen. Op deze manier zorgen de inwoners van Sakal Aduma ervoor dat zij de lokale natuur in stand houden én beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Meer weten?

Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation