Headerfoto: Reserva natural Serra das Almas, Brazil © Fabio Arruda

Wat is het belang van landaankoop voor het beschermen van natuur? Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van het IUCN NL landaankoopfonds, gaat Arjan Dwarshuis, wereldrecordhouder vogels kijken en ambassadeur van het landaankoopfonds, erover in gesprek met IUCN NL directeur Coenraad Krijger.

Arjan: Waarom is landaankoop een goede manier om natuur te beschermen?

Coenraad: ‘Over het algemeen zijn landeigenaren eerder geneigd om de natuur in hun gebied uit te bannen dan om deze veilig te stellen. Maar door houtkap of het platbranden van graslanden voor de uitbreiding van bijvoorbeeld veeteelt, raken de leefgebieden van planten- en diersoorten versnipperd. Met het landaankoopfonds stelt IUCN NL natuurorganisaties wereldwijd in staat om bedreigde stukken natuur aan te kopen of te leasen, zodat het leefgebied van bedreigde soorten hersteld en beschermd kan worden. Dat is één van de meest effectieve manieren om biodiversiteit te beschermen.’

Hoe is dat terug te zien in de resultaten van 20 jaar landaankoopfonds?

‘De resultaten in onze jubileumpublicatie spreken voor zich. Dankzij de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij hebben we de afgelopen jaren meer dan 100 lokale initiatieven financieel kunnen steunen bij het beschermen van bedreigde soorten en ecosystemen. Zo hebben de inspanningen van onze lokale partnerorganisatie Alliance for Tompotika Conservation in Indonesië er bijvoorbeeld toe geleid dat de populatie van de bedreigde maleo-vogel bij Mount Tompotika op Sulawesi  verviervoudigd is. En dankzij het werk van onze partner AMLD in het Atlantisch regenwoud aan de kust van Brazilië is het gouden leeuwaapje bezig met een comeback.

De steun van het IUCN NL landaankoopfonds blijkt bovendien een positief signaal aan andere grote donoren om ook in zee te gaan met onze lokale partnerorganisaties. Daardoor zijn meerdere projecten die we met ons landaankoopfonds hebben gesteund uitgegroeid tot internationale voorbeelden van succesvolle natuurbescherming.’

Blijft landaankoop in de komende decennia ook belangrijk?

‘Het kerndoel van het landaankoopfonds -natuurbescherming- is vandaag de dag nog steeds relevant, en misschien wel van groter belang dan ooit tevoren. Wereldwijd gaat de biodiversiteit in razend tempo achteruit. Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) waarschuwt voor het uitsterven van 1 miljoen plant- en diersoorten. Beschermde gebieden maken een heel belangrijk onderdeel uit van duurzame ontwikkeling over de hele wereld. De ervaring die IUCN NL met haar lokale partners in de afgelopen 20 jaar heeft opgedaan over het strategisch aankopen en beschermen van land laat zien dat deze aanpak veel potentie heeft. Het biedt een oplossing voor fragmentatie van leefgebieden en draagt bij aan veerkrachtige ecosystemen.’

Wat zijn volgens jou de belangrijkste lessen na 20 jaar landaankoop?

‘De uitkomsten van 20 jaar landaankoopfonds tonen de veerkracht van soorten en ecosystemen als zij in de juiste omstandigheden worden beheerd door gepassioneerde en getalenteerde mensen. Bovendien laten de vele voorbeelden uit het landaankoopfonds zien dat mensen, waar ook ter wereld, waarde hechten aan hun leefomgeving en deze willen beschermen. Dat geeft mij hoop voor een wereld waarin de natuur wordt gewaardeerd en beschermd als de basis van al het leven. Ons landaankoopfonds zal daaraan haar steentje blijven bijdragen.’

Waar zien jullie jezelf over 20 jaar: wat is de visie voor de toekomst?

‘We willen nog veel meer natuurorganisaties in staat stellen om leefgebieden voor bedreigde soorten veilig te stellen en met elkaar te verbinden. Op dit moment kunnen we slechts een klein deel van alle goede voorstellen die we ontvangen ook werkelijk financieren. We willen daarom graag meer financiële slagkracht, zodat we méér projecten kunnen financieren, niet alleen voor de aankoop van natuurgebieden, maar ook voor het beheren ervan. Dit fonds moet dé aangewezen plek zijn voor mensen en bedrijven die echt een blijvend en zichtbaar verschil willen maken, en het werk willen steunen van de gepassioneerde mensen die zich in de frontlinie van de natuurbescherming inzetten voor het behoud van onze prachtige planeet.’

Wilt u meer weten over ons landaankoopfonds en hoe u zelf kunt bijdragen?

Voor uitgebreide informatie over 20 jaar landaankoopfonds, lees ons jubileumrapport.

Interviews ter gelegenheid van 20 jaar landaankoopfonds

Dit interview maakt onderdeel uit van een reeks artikelen in het kader van het 20-jarig jubileum van het IUCN NL landaankoopfonds. Met dank aan de Nationale Postcode Loterij hebben we daarmee sinds 2001 meer dan 100 ngo’s ondersteund en maar liefst 42.000 hectare natuur beschermd. In deze reeks interviewt Arjan Dwarshuis betrokkenen over 20 jaar landaankoopfonds.