Financiering voor duurzame cacaoproductie én klimaatbescherming in de Filippijnen

De bescherming van een ecosysteem aantrekkelijk maken voor commerciële investeerders – kan dat? IUCN NL heeft hiervoor een methode ontwikkeld, de Landscape Investment and Finance Tool (LIFT). In het stroomgebied van de Filippijnse rivier Cagayan de Oro boekt IUCN NL succes met LIFT: een lokale bank wil er investeren in een duurzaam verdienmodel dat inkomsten genereert uit cacaoproductie, en tegelijkertijd zorgt voor bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Headerfoto: CDO Basin © IUCN NL

Erosie, ontbossing en landdegradatie

De Filippijnen worden regelmatig geteisterd door orkanen. Een van de meest kwetsbare gebieden is het stroomgebied van de Cagayan de Oro-rivier, aan de noordkust van het eiland Mindanao. De afgelopen decennia is op dit eiland veel bos gekapt om plaats te maken voor uitdijende plantages en akkers. Met het verdwijnen van de begroeiing is ook de natuurlijke bescherming tegen overstromingen en modderstromen verloren gegaan. In 2011 geselde de typhoon Washi (lokale naam Sendong) de kale heuvels van Cagayan de Oro, en zorgde daarbij voor veel schade en slachtoffers.

De enorme ravage door Washi heeft bij velen de ogen geopend voor de noodzaak om erosie, ontbossing en landdegradatie aan te pakken. Met steun van IUCN NL werd daarom in 2012 de Cagayan de Oro River Basin Management Board nieuw leven ingeblazen. Natuurorganisaties, universiteit, bedrijven, gemeenschappen en lokale overheden werken hierin samen aan het herstellen van natuurlijke klimaatbuffers. Met de toenemende klimaatverandering zijn die steeds harder nodig.

Tool voor ontwikkelen business case

Om deze natuurlijke buffers te kunnen herstellen, is geld nodig. Met behulp van de Landscape Investment and Finance Tool, ontwikkeld door IUCN NL en EcoAgriculture Partners, heeft de lokale partnerorganisatie Samdhana Institute een haalbaar, opschaalbaar verdienmodel uitgewerkt. Door de kale heuvels te herbebossen met inheemse boomsoorten wordt het natuurlijke bos teruggebracht. Maar voor elke 750 inheemse bomen worden ook 600 cacaobomen geplant. Hiermee kan op termijn de investering in de aanplant worden terugverdiend. 

Daarnaast levert de herbebossing an sich ook nuttige diensten op voor de in de regio gevestigde bedrijven. De boomwortels in de bodem voorkomen dat er grond wegspoelt, waar bijvoorbeeld fruitteler Delmonte van profiteert.

Investering door lokale bank

Het gecombineerde businessmodel leidt tot een meervoudig rendement: de lokale bevolking is beter beschermd tegen overstromingen door klimaatverandering; er is weer ruimte voor de natuur; én de verkoop van cacaobonen levert inkomsten op. Het investeringsmodel spreekt aan: Samdhana heeft een lokale bank bereid gevonden om te investeren in de combinatie van cacaoplantage en bos. 

Jan Willem den Besten
Senior Expert Conservation Finance