Nederlandse bedrijfsleven doet onvoldoende om impact op natuur te verminderen

Vandaag publiceert MVO Nederland haar jaarlijkse Nieuwe Economie Index (NEx), een onderzoek dat inzicht geeft in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven klimaatneutraal, inclusief en transparant onderneemt. Eén van de onderzochte thema’s is biodiversiteit. Gemiddeld is de NEx dit jaar licht gestegen, maar op biodiversiteit is een daling te zien (van 18,3% naar 17,9%).

Dit laat volgens MVO zien dat de aandacht voor bodem-, water-en luchtkwaliteit –essentieel voor de biodiversiteit –achter-in plaats van vooruit gaat. Dit verontrustende signaal ondersteunt de steeds sterker wordende oproep aan bedrijven om de negatieve impact die zij hebben op de natuur te verkleinen.

Afgelopen december is er een wereldwijd akkoord bereikt om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. De Nederlandse overheid heeft zich hard gemaakt voor ambitieuze doelstellingen binnen dit biodiversiteitsakkoord, waarin ook de rol van het bedrijfsleven bij het herstellen van biodiversiteit duidelijk is vastgelegd. De ecologische voetafdruk van het Nederlandse bedrijfsleven is groot, zowel in Nederland als in het buitenland. Alleen met een drastische afname van de negatieve impact op biodiversiteit zijn de internationale doelen te halen.

In afgelopen jaren hebben de overheid en maatschappelijke organisaties veel concrete tools ontwikkeld om bedrijven te helpen hun impact op biodiversiteit te meten en te verkleinen, of zelfs netto positieve impact te realiseren. Het achterblijven van serieuze vooruitgang in de NEx op het thema biodiversiteit past in het algemene beeld dat vrijwillige en vrijblijvende maatregelen en convenanten onvoldoende vooruitgang opleveren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Internationaal en in Nederland groeit de overtuiging dat bindende wet- en regelgeving nodig is om de negatieve impact vanuit het bedrijfsleven significant en urgent omlaag te brengen.

Een goed voorbeeld is de initiatiefwet voor Internationaal Maatschappelijk Ondernemen, die deze maand wordt behandeld in de Tweede Kamer. Deze verplicht internationaal opererende bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor de impact op mens en milieu in hun toeleveringsketens. Dat soort wet- en regelgeving moet er zo snel mogelijk komen als we het tij voor de natuur willen keren.