Coalitie van NGO’s: Europese Commissie moet Due Diligence-richtlijn aanscherpen

Afgelopen februari publiceerde de Europese Commissie een wetsvoorstel dat grote bedrijven verplicht om mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling in hun toeleveringsketen te voorkomen. Samen met ruim 220 NGO’s roept IUCN NL het Europees Parlement en de EU-lidstaten op om het voorstel te verbeteren om te garanderen dat de wet daadwerkelijk zal voorkomen dat bedrijven schade toebrengen aan mensenrechten, het milieu en het klimaat.

Headerfoto: European Union flag Markus Spiske for Unsplash

Op 23 februari 2022 kwam de Europese Commissie met haar voorstel voor een richtlijn over ‘Corporate Sustainability Due Diligence’. Deze richtlijn zou een belangrijke stap voorwaarts kunnen betekenen in het minimaliseren van de negatieve effecten van bedrijven op werknemers, gemeenschappen en het milieu. Meer dan 220 NGO’s en vakbonden uit de hele wereld verwelkomen het voorstel als een essentiële en langverwachte stap in de richting van de verantwoordingsplicht van bedrijven, verantwoordelijk zakelijk gedrag en toegang tot de rechter.

Het voorstel schiet echter op vele vlakken nog te kort, wat ervoor kan zorgen dat de richtlijn niet het positieve effect heeft dat mensen, de planeet en het klimaat dringend nodig hebben. Mensenrechten-, arbeids- en milieuorganisaties en -netwerken roepen het Europees Parlement en de EU-lidstaten op om de tekst aan te scherpen in overeenstemming met wat EU-burgers, werknemers en gemeenschappen die wereldwijd door bedrijfsmisbruiken worden getroffen, luid en duidelijk hebben geëist. ‘De gezamenlijke verklaring schetst onze gezamenlijke standpunten over hoe het voorstel kan worden verbeterd om te garanderen dat de wet op effectieve wijze schade door bedrijven aan mensenrechten, milieu en klimaat zal voorkomen en slachtoffers van misbruik door bedrijven toegang zal bieden tot effectieve rechtsmiddelen,’ legt Antoinette Sprenger, senior expert environmental justice bij IUCN NL, uit.

Lees meer

Antoinette Sprenger
Senior Expert Environmental Justice