Nationale Postcode Loterij helpt stroperij van jaguars bestrijden

UCN NL heeft op het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij een extra bijdrage van 2.400.000 euro gekregen voor het project ‘Operation Jaguar’. Dit project zet in op het terugdringen van stroperij en illegale handel in jaguars in Zuid-Amerika. IUCN NL werkt hiervoor samen met IFAW, Elephant Action League en ARTIS.

Headerfoto: IUCN NL op het Goed Geld Gala 2019 © Roy Beusker fotografie

Jaguars – de grootste katachtigen van het westelijk halfrond – worden in landen als Bolivia, Suriname en Guyana steeds vawker gestroopt om hun tanden. Door de criminele netwerken te ontmaskeren, en de opsporing en vervolging door autoriteiten te professionaliseren, wil IUCN NL deze wildlife crime bestrijden. Ook zetten we in op preventie door stropers te weren uit de leefgebieden van jaguars. Zo kan dit toproofdier zijn belangrijke rol in het ecosysteem blijven vervullen.

“De jaguar is de enige van de vijf ‘big cats’ die nog niet bedreigd is. We kunnen niet wachten tot ook hij het predicaat ‘bedreigd’ heeft,” zegt Liliana Jauregui. “Wij gaan daarom alles op alles zetten om de jaguar het lot van zijn neven te besparen.”

Landacquisitiefonds

In totaal schonk de Nationale Postcode Loterij tijdens het gala, met de Britse oud-premier Gordon Brown en minister Kaag als eregasten, een recordbedrag van ruim 370 miljoen euro aan goede doelen. IUCN NL ontving naast de extra bijdrage ook een jaarlijkse vaste bijdrage van 900.000 euro. Met de financiële steun van de Nationale Postcode Loterij beheert IUCN NL sinds 2001 het landaankoopfonds. Het fonds stelt natuurorganisaties in zuidelijke landen in staat om eigenaar te worden van lokale natuurgebieden en deze te beschermen. Zo heeft IUCN NL in de afgelopen jaren al meer dan 39.000 hectare natuur helpen beschermen, bijvoorbeeld het leefgebied van de blauwkeelara’s in Bolivia.

Mooie projecten van IUCN-lidorganisaties

Ook diverse lidorganisaties van IUCN kregen goed nieuws. IUCN-lidorganisatie Het Wereld Natuur Fonds werd, samen met Greenpeace, verrast met een extra bijdrage van 2 miljoen euro om het bedreigde Amazonegebied in Brazilië verder te kunnen beschermen. Eerder al werd bekend dat de Postcodeloterij 15 miljoen euro schenkt aan het project ‘Holwerd aan Zee’. Dit project van IUCN-lidorganisatie Vogelbescherming, in samenwerking met ’t Fryske Gea en de Waddenvereniging, verbindt de Waddenzee met het achterland door een opening in de dijk bij het Friese dorp Holwerd, waar een getijdenmeer wordt gecreëerd. Ook IUCN-lidorganisatie Natuur&Milieu kan dankzij de deelnemers van de Postcodeloterij rekenen op een schenking van 8,5 miljoen euro voor een uniek project samen met Stichting De Noordzee: met deze bijdrage kunnen zij levende riffen creëren aan de voet van windmolens op zee.

Lees ook

Meer weten?

Liliana Jauregui
Liliana Jauregui
Senior Expert Environmental Justice