Nationale Postcode Loterij verlengt samenwerking met IUCN NL

De Nationale Postcode Loterij heeft de samenwerking met IUCN NL positief geëvalueerd en zal deze ook de aankomende vijf jaar voortzetten. Tot en met 2025 ontvangt IUCN NL jaarlijks 900.000 euro van de Nationale Postcode Loterij. Met deze bijdrage zetten we ons in voor de bescherming van natuur wereldwijd. 

Headerfoto: IUCN NL op het Goed Geld Gala 2019 © Roy Beusker fotografie

Soorten van de ondergang redden

“De samenwerking met onze goede doelen wordt telkens in het laatste jaar van de overeenkomst geëvalueerd”, vertelt Margriet Schreuders, hoofd goede doelen van de Nationale Postcode Loterij. “In de afgelopen 19 jaar dat IUCN NL beneficiënt is hebben zij veel impact gerealiseerd. Zo heeft IUCN NL met de bijdrage van de loterij meer dan honderd lokale natuurorganisaties in 38 landen geholpen. Die konden daardoor 39.000 hectare natuur veiligstellen en de ondergang van verschillende bedreigde soorten voorkomen.”

“Het gaat om cruciale stukken natuur”, vertelt Marc Hoogeslag, projectleider van het landaankoopfonds. “Door strategische stukken grond aan te kopen of te leasen, kan een bedreigde diersoort vaak direct beschermd worden. Zo wist het gouden leeuwaapje in het Atlantisch regenwoud aan de kust van Brazilië zich op spectaculaire wijze terug te vechten, en heeft de creatie van een natuurreservaat in Bolivia de ernstig bedreigde blauwkeelara van de ondergang behoed.” 

Schreuders: “Dankzij de 3 miljoen deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kunnen we IUCN NL ook de aankomende vijf jaar blijven steunen in hun werk. Daar zijn we trots op.”

Stem van de natuur in Nederland

Behalve voor het landaankoopfonds wordt de bijdrage van de loterij ook benut om de natuurbeweging in Nederland te versterken. “Als platform voor de Nederlandse leden van IUCN brengen we de groene organisaties samen rond grote, gedeelde belangen”, zegt Coenraad Krijger, directeur IUCN NL. “We trekken samen op om de natuur op de agenda te zetten. Nu de Nederlandse samenleving voor de grote opdracht staat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) voor 2030 te realiseren, en we opstomen naar de Biodiversiteitstop in 2020, is een goedgeorganiseerd geluid vanuit de natuurbeweging steeds belangrijker. We zijn blij dat we dat met hulp van de loterij kunnen realiseren.”

Bijzondere projecten

Via extra bijdrages van de Postcode Loterij heeft IUCN NL ook werk kunnen maken van het terugdringen van geweld tegen natuurbeschermers en de stroperij en illegale handel in jaguars. Hiervoor ontving IUCN NL respectievelijk 2.180.000 euro in 2016 en 2.400.000 euro in 2019. 

Meer weten?