Two bodies of water in Queen Elizabeth National Park in Uganda

Natuur- en mensenrechtenorganisaties: sta geen olie-exploratie toe in kwetsbare ecosystemen

Circa 50 natuur- en mensenrechtenorganisaties roepen de bewindsvoerders van Oeganda en de Democratische Republiek Congo (DRC) op geen olie-exploratie toe te staan in kwetsbare ecosystemen in het grensoverschrijdende Albertine Graben gebied. Dit gebied omvat het Nationaal Park Virunga in DRC, het Nationaal Park Queen Elizabeth in Oeganda en het tussengelegen Edwardmeer.

Headerfoto: Queen Elizabeth National Park in Uganda- © Henk Simons, IUCN NL

De oproep volgt in reactie op plannen van de Oegandese en Congolese overheid om licenties uit te geven voor olie-exploratie in dit kwetsbare ecosysteem. ‘Olie-exploratie gaat niet alleen ten koste van de unieke natuur in dit gebied, maar brengt ook conflict en schending van de mensenrechten van omwonende gemeenschappen met zich mee,’ vertelt Tina Lain, Senior Expert Environmental Justice bij IUCN NL.

Waardevolle ecosystemen

‘Albertine Graben omvat kwetsbare ecosystemen van nationaal en internationaal belang,’ vertelt Lain. ‘De natuur in het gebied is een levenslijn voor de lokale bevolking. Onder andere met steun van IUCN NL genereren zij in toenemende mate inkomsten uit natuurtoerisme en het Edward-meer voorziet circa 200.000 mensen van vis.’

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Internationale verplichtingen

De ondertekenende organisaties wijzen hun leiders op hun verplichtingen in het kader van internationale conventies en verdragen. ‘Virunga Nationaal Park staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco, het Queen Elizabeth Nationaal Park is een UNESCO Mens- en Biosfeerreservaat en het Edwardmeer is beschermd onder de Ramsar-conventie,’ vertelt Lain. ‘Bovendien wijzen de organisaties erop dat oliewinning in strijd is met het Parijsakkoord.’

Focus op duurzame ontwikkeling

De organisaties roepen niet alleen op tot het afzien van oliewinning in kwetsbare ecosystemen, maar doen ook aanbevelingen voor duurzame ontwikkeling. Zo bevelen ze aan te investeren in duurzame energiebronnen en toerisme. ‘Toerisme kan hogere opbrengsten genereren dan oliewinning en die opbrengsten komen bovendien ten goede aan lokale gemeenschappen,’ licht Lain toe.

Tina Lain
no longer working at IUCN NL