Natuurherstel en klimaatactie in Nederland Foto Cas Besselink

Nederlandse natuur- en milieuorganisaties verheugd dat Natuurherstelwet is aangenomen door Europees Parlement

Gisteren heeft het Europees Parlement voor het definitieve akkoord op de Natuurherstelwet gestemd dat eerder werd bereikt tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Parlement. Eind vorig jaar was de wet ook al goedgekeurd door de Milieucommissie van het Parlement.

Headerfoto: Natuurherstel en klimaatactie in Nederland, foto: Cas Besselink / IUCN NL

Bijna 1 miljoen Europeanen, 7000 wetenschappers, honderden ambtenaren en meer dan honderd grote bedrijven riepen naast natuur- en milieuorganisaties juist op de natuurherstelwet wél te ondertekenen. 

“We zijn verheugd dat de Natuurherstelwet is aangenomen door het Europees Parlement. De Natuurherstelwet is niet alleen cruciaal om het verlies aan planten en dieren te stoppen, ook is het een essentieel onderdeel van de Green Deal die de verwoestende gevolgen van klimaatverandering en natuurverlies moet tegengaan. Hiermee maken we ons Nederlandse landschap met de zee, duinen, veenweiden en bossen mooier, veiliger én leefbaarder. Het is nu aan de Europese Milieuministers dit voorbeeld te volgen en de Natuurherstelwet definitief goed te keuren zodat de lidstaten aan de slag kunnen” zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) namens de coalitie*.

Naar de finish

Om het wetgevingsproces af te ronden zal ook de Raad nog een laatste formele goedkeuring moeten geven, wat gezien het feit dat de tekst in november jl. al groen licht kreeg van de EU-lidstaten, een formaliteit zal zijn.

Draagvlak

Bijna 1 miljoen Europeanen, 7000 wetenschappers, honderden ambtenaren en meer dan honderd grote bedrijven riepen naast natuur- en milieuorganisaties juist op de natuurherstelwet wél te ondertekenen. Hier is door de milieucommissie van het Europees Parlement, na een flinke afzwakking van de wet, gehoor aan gegeven.

*Dit is een gezamenlijk bericht van de volgende Nederlandse natuur- en milieuorganisaties:

Greenpeace NL, De Natuur en Milieufederaties, IUCN NL, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds.

Meer weten?

Cas Besselink
Senior Expert Environmental Justice & Human Resources Manager