Mamadou and team of AGEREF Comoé-Léraba

Partner in Burkina Faso ontvangt Ridderorde voor bescherming biodiversiteit

IUCN NL partner Mamadou Karama, directeur van de ngo AGEREF Comoé-Léraba in Burkina Faso, ontving vandaag een Ridderorde voor zijn inspanningen voor het beschermen van de biodiversiteit en het stimuleren van duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen in zijn land.  

Headerfoto: Mamadou and team of AGEREF Comoé-Léraba

De onderscheiding werd uitgereikt in het kader van de viering van Burkina Faso’s onafhankelijkheid op 11 december. In totaal ontvingen 1192 mensen een onderscheiding voor hun verdiensten.

‘Deze prijs heb ik mede te danken aan de steun van IUCN NL,’ verklaart Karama. ‘De samenwerking in het strategisch partnerschap Shared Resources Joint Solutions heeft de afgelopen vier jaar bijgedragen aan meer zichtbaarheid voor de werkzaamheden van AGEREF.’

Betere levensomstandigheden

AGEREF zet zich in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de lokale bevolking door duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te stimuleren. Karama spant zich als uitvoerend directeur van de organisatie in voor behoud van biodiversiteit, bijvoorbeeld door educatie over duurzame lokale productie, onderzoek en monitoring van biodiversiteit, maar ook door overheden en bedrijven aan te spreken op hun wettelijke verantwoordelijkheden.

Binnen het partnerschap Shared Resources Joint Solutions zetten Karama en zijn organisatie zich, samen met andere ngo’s in de regio, in voor duurzaam ecosysteembeheer om zo de watervoorziening op lange termijn te waarborgen. Daarvoor spannen zij zich in voor de bescherming en herstel van rivieroevers, in samenspraak met lokale watercomités.

Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen

Daarnaast stimuleren zij overheden en mijnbouwbedrijven tot duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Mede dankzij de inspanningen van Karama betalen vervuilende bedrijven nu een waterbelasting, die door de overheid aangewend wordt voor maatregelen om erosie en verzilting te voorkomen.

Dat is hard nodig, want de watervoorziening in Burkina Faso staat de laatste decennia steeds meer onder druk door een combinatie van de effecten van klimaatverandering, sedimentatie en een toenemende vraag naar water voor industriële activiteiten.

Meer weten?

Jan Kamstra
niet langer werkzaam bij IUCN NL