Jaguar c) Cuatrok77

Maak kennis met de projecten die het IUCN NL landaankoopfonds in 2020 steunt

Soorten redden door cruciale habitat te beschermen en te verbinden? Het werkt! Sinds 2001 verstrekt het IUCN NL Landaankoopfonds, met steun van de Nationale Postcode Loterij, fondsen aan lokale NGO’s om bedreigde stukken wildernis te verwerven om veilige reservaten voor bedreigde soorten te creëren of uit te breiden en leefgebieden van wilde dieren met elkaar te verbinden. Dit jaar ontvangen deze vier projecten een subsidie om belangrijke leefgebieden van wilde dieren te beschermen en met elkaar te verbinden.

Headerfoto: Jaguar © Cuatrok77

A Rocha Kenia –  drie reservaten verbinden om de sokokedwergooruil te beschermen

De kustbossen in Oost Afrika staan onder druk vanwege de hoge migratie naar dit gebied om het bos om te zetten in akkerland. Onze nieuwe partner A Rocha Kenia beheert momenteel 590 hectaren van het Dakatchabos. Dankzij de schenking van het Landaankoopfonds kan een strategisch stuk van 170 hectare aangekocht worden waardoor A Rocha drie reservaten met elkaar kan verbinden. A Rocha Kenia werkt nauw samen met de omwonende bevolking.

Gezamenlijk worden ontwikkelingsplannen uitgevoerd en natuurbescherming gepromoot op een manier waarbij de lokale bevolking ook profiteert en inzicht krijgt waarom het zo belangrijk is dit unieke gebied te beschermen. De schenking beschermt de sokokedwergooruil, de sokoke pipit en het goudstuitslurfhondje, alledrie met de status ernstig bedreigd op de Rode Lijst van IUCN.

De sokokedwergooruil. Foto door A Rocha Kenia

‘De subsidie stelt A Rocha Kenia in staat om een stuk bos veilig te stellen dat de gehele bekende populatie van de sokoke scops uil buiten Arabuko-Sokoke in Kenia zal beschermen.’

Paso Pacifico – sleutelsoorten beschermen en de verbinding herstellen in de Paso del Istmo

De Paso del Istmo is een heel smalle strook land van 20 kilometer tussen Nicaragua en Costa Rica, ingeklemd tussen de Grote Oceaan en het immense Cocibolcameer. Het vormt een belangrijke corridor van tropisch droogbos, dat onder immense druk staat door fragmentatie en ontbossing. Slechts 2% van het oorspronkelijke bos resteert nog. Paso Pacifico (PP) werkt hier om de belangrijkse bosfragmenten te beschermen en te verbinden. Na een eerdere bijdrage van het Landaankoopfonds enige jaren geleden heeft een nieuwe bijdrage in 2020 hen in staat gesteld het Mono Bayo reservaat uit te breiden van 65 naar 107 hectare.

Junior rangers. Foto door Paso Pacifico

‘Er zijn tientallen trekvogelsoorten die de landengte passeren op hun reis naar het noorden en het zuiden, waardoor het beschermde gebied een belangrijke tussenstop is voor veel soorten.’

Mono Bayo vormt nu niet alleen een veilige plek voor veel bedreigde soorten zoals de geelschouder amazonepapegaai en de bruine spinaap, maar is ook het centrum van alle activiteiten van Paso Pacifico in de regio. Een centrale plek, met continue de aanwezigheid van personeel van Paso Pacifico is van groot belang om de ‘conservation message’ te verspreiden. Daarnaast werkt Paso Pasifico met de lokale vrouwen en ‘Junior Rangers’ aan de bescherming van legstranden die van cruciaal belang zijn voor verschillende soorten zeeschildpadden.

Parque Jaime Duque – een reservaat om de andescondor in Colombia te beschermen

De andescondor speelt een belangrijke rol in de natuur en cultuur van Colombia, maar is er ernstig bedreigd. Experts schatten dat er nog maar 180 individuen in het wild voorkomen. 20% van het totale aantal individuen komt geregeld naar de Almorzadero paramo in het hooggelegen deel van de noordoostelijke bergketens van Colombia.

‘Het nieuwe reservaat zal door de Parque Jaime Duque worden gebruikt als een basis voor natuurbescherming, gericht op behoud, herstel, onderzoek en milieu-educatie met de andescondor als overkoepelende soort.’

De organisatie Parque Jaime Duque (PJD) heeft met de bijdrage van het Landaankoopfonds een stuk van 281 hectare in de Almorzadero paramo gekocht, dat twee belangrijke beschermde gebieden met elkaar verbindt. Dit gebied is gekozen omdat er broed- en rustplaatsen van deze condor zijn geïdentificeerd.

Het reservaat zal als bolwerk dienen voor herstel, onderzoek en educatie. Ook is PJD hard aan de slag om het beeld van de andescondor te veranderen bij de lokale bevolking. Zij staan soms negatief tegenover deze roofvogel, die nog weleens vee verschalkt van de lokale boeren. Vergiftiging van de condor is dan een voorkomende reactie.

Foto door Parque Jaime Duque

Het nieuwe reservaat zal door de Parque Jaime Duque worden gebruikt als een basis voor natuurbescherming, gericht op behoud, herstel, onderzoek en milieu-educatie met de andescondor als overkoepelende soort.

Instituto Terra Luminous – bescherming van één van de laatste leefgebieden van de jaguar in Brazilië

Nog maar 7% van het Atlantisch regenwoud is over. Veel van de bijzondere dieren die hier leven, komen nergens anders ter wereld voor. Het gebied wordt ernstig bedreigd door ontbossing en versnippering, bijvoorbeeld door vastgoedprojecten nabij grote steden. Hierdoor heeft de jaguar in dit deel van Brazilië de status ‘ernstig bedreigd’ gekregen.

‘Het aangekochte land zal een deel van de laatst overgebleven habitat van de jaguar beschermen.’

Met de schenking van het Landaankoopfonds heeft Instituto Terra Luminous 126 hectare Atlantisch regenwoud onder de rook van São Paulo kunnen aankopen. Met de aankoop van dit stuk wordt niet alleen een belangrijk leefgebied van de jaguar vlak bij een metropool beschermd, maar worden projectontwikkelaars een halt toegeroepen.

Bedankt voor uw bijdrage!

In 2020 ontvingen we, naast de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, gulle donaties van particulieren waardoor we het werk van de volgende organisaties konden steunen:

  • Ecominga in Ecuador voor de bescherming van zeldzame orchideeën;
  • Paso Pacifico in Nicaragua voor de bescherming van zeeschildpadden;
  • Third Millenium Alliance in Ecuador voor agroforestry om 10 hectare te herbebossen;
  • Proyecto Titi in Colombia om het pinché-aapje te beschermen.

Wij bedanken alle donateurs voor hun bijdrage!

Over het IUCN NL Landaankoopfonds

Sinds haar oprichting in 2001 heeft het Landaankoopfonds meer dan 135 projecten in 39 landen gefinancierd en daarmee 42.000 hectare natuur beschermd. Zo hebben we samen met onze lokale partnerorganisaties het verschil kunnen maken voor een tal van bedreigde diersoorten, zoals het gouden leeuwaapje in Brazilië, de maleo-vogel op het Indonesische eiland Sulawesi en de Indiase olifant.

Voor meer informatie zie:

Marc Hoogeslag
Senior Expert Nature Conservation