De natuur levert belangrijke ecosysteemdiensten die bijdragen aan weerbaarheid tegen klimaatverandering en die helpen verdere klimaatverandering tegen te gaan. Maar door ontbossing en niet-duurzame landbouw is in veel landschappen de ecologische basis aangetast die zorgt voor voldoende water, voedsel en klimaatbestendigheid. Bovendien werkt degradatie van ecosystemen klimaatverandering in de hand.

Duurzame landschapsontwikkeling voor klimaatweerbaarheid

Om het tij te keren, moeten verschillende belanghebbenden in zo’n landschap hun krachten bundelen. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen kunnen samen zorgdragen voor duurzame landschapsontwikkeling, die noodzakelijk is voor klimaatweerbaarheid.

Financiering voor klimaatadaptatie en -mitigatie

Met het project Mobilising More for Climate (MoMo4C) dragen we daaraan bij door maatschappelijke organisaties en ondernemers in zes landschappen in Ghana, Indonesië, Kameroen, Mozambique en Oeganda te ondersteunen in het ontwikkelen van rendabele projecten voor natuurherstel, die bijdragen aan klimaatmitigatie en/of klimaatadaptatie. Vervolgens slaan we de brug naar private en publieke investeerders. Zo helpen we hen de nodige investeringen aan te trekken om deze initiatieven voor betere klimaatweerbaarheid te realiseren.

Ontdek meer over dit project

Wil je meer weten over Mobilising More for Climate? Bezoek dan de website waarop wij en onze partners regelmatig nieuws uit de landschappen delen.

Of lees MoMo4C nieuws en andere verhalen in:

Het projectteam

Jan Willem den Besten
Senior Expert Conservation Finance
Frederique Holle
Expert Environmental Justice
Jules Koppen
Jules Koppen
Expert Nature Conservation
Nadine Kliffen_IUCN NL
Nadine Kliffen
Communications Manager