De natuur levert belangrijke ecosysteemdiensten die bijdragen aan weerbaarheid tegen klimaatverandering en die helpen verdere klimaatverandering tegen te gaan. Maar door ontbossing en niet-duurzame landbouw is in veel landschappen de ecologische basis aangetast die zorgt voor voldoende water, voedsel en klimaatbestendigheid. Bovendien werkt degradatie van ecosystemen klimaatverandering in de hand.

Duurzame landschapsontwikkeling voor klimaatweerbaarheid

Om het tij te keren, moeten verschillende belanghebbenden in zo’n landschap hun krachten bundelen. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen kunnen samen zorgdragen voor duurzame landschapsontwikkeling, die noodzakelijk is voor klimaatweerbaarheid.

Financiering voor klimaatadaptatie en -mitigatie

Met het project Mobilizing More 4 Climate (MoMo4C) dragen we daaraan bij door maatschappelijke organisaties en ondernemers in zes landschappen in Ghana, Indonesië, Kameroen, Mozambique en Oeganda te ondersteunen in het ontwikkelen van rendabele projecten voor natuurherstel, die bijdragen aan klimaatmitigatie en/of klimaatadaptatie. Vervolgens slaan we de brug naar private en publieke investeerders. Zo helpen we hen de nodige investeringen aan te trekken om deze initiatieven voor betere klimaatweerbaarheid te realiseren.

Het projectteam

Jan Willem den Besten

Senior Expert Ecosystems & Climate

Full profile

Doris Schyns

Communications Manager

Telefoon: +31 20 3018229
Full profile