Inzet drones van groot belang voor het voorkomen van bosbranden

Regeringen zijn slecht voorbereid op het toenemende aantal bosbranden als gevolg van klimaatverandering. De aanpak moet radicaal anders: de focus moet veel meer liggen op het voorkomen van branden dan op het bestrijden ervan. Deskundigen roepen op om meer te investeren in planning, preventie en voorbereiding om natuurbranden te voorkomen. De inzet van drones biedt hier uitkomst voor.

Header photo © Ryan Arnst for Unsplash

In landen als Ghana vormt illegale boskap, in combinatie met een toename van bosbranden, een grote bedreiging voor natuurgebieden. Daarom werken Ghanese natuurorganisaties aan landschapsherstel. Dat doen ze door het planten van nieuwe bomen met inheemse, vuurbestendige soorten, die door de lokale bevolking commercieel worden gekweekt en voor hun ook een bron van inkomsten vormen.

Drones vangen detailniveau

Natuurorganisaties monitoren ook de voortang van boomaanplant. In het uitgestrekte landschap bieden drones uitkomst om in de gaten te houden of de aangeplante boompjes naar behoren groeien, en of ze vatbaar zijn voor risico’s zoals droogte en vuur. Drones vangen het juiste detailniveau en brengen duidelijk in beeld welke vooruitgang wij boeken op het gebied van landschapsherstel.

Investeren in innovatie

Dankzij de verworven kennis over vegetatiemonitoring weten lokale organisaties of de maatregelen om bos te herstellen naar behoren werken en of het nodig is om bij te sturen. Door de dronebeelden kunnen ze bovendien duidelijk zichtbaar maken aan omwonenden dat de herstelmaatregelen die ze nemen werken, en zo het draagvlak ervoor te vergroten.

We moeten het risico op natuurbranden tot een minimum beperken. Om ons beter voor te bereiden op bosbranden en ze zoveel mogelijk te voorkomen is het dus essentieel dat regeringen investeren in innovatieve technieken als drones voor planning, preventie en voorbereiding op natuurbranden.